BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jasiński Filip
Tytuł
Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej po 11 marca 2004 roku
Źródło
Sprawy Międzynarodowe, 2004, nr 1, s. 56-78
Słowa kluczowe
Terroryzm, Zwalczanie przestępczości, Zwalczanie terroryzmu, Prawo WE, Współpraca antyterrorystyczna
Terrorism, Crime prevention, Combating terrorism, European Community law, Counterterrorism cooperation
Abstrakt
Zanalizowano takie aspekty wspólnotowej polityki zwalczania terroryzmu datujące się od 11 września 2001 roku jak: ograniczona skuteczność współpracy czy problemy z wdrażaniem i koordynacją polityki antyterrorystycznej wewnątrz Unii Europejskiej objawiające się niską skutecznością działań. Odrębny rozdział poświęcony jest reakcji UE na wydarzenia z 11 marca 2004 roku w Madrycie. Jej efektem jest aktualizacja planu działania oraz przyjęcie deklaracji w sprawie zwalczania terroryzmu przyjęta na szczycie Rady Europejskiej w Brukseli 25-26 marca, wyznaczająca państwom członkowskim nowe priorytety mające na celu wzmożenie działań przeciw terroryzmowi.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. T. Delpech: International terrorism and Europe. "Chaillot Papers", 2002, nr 56, s. 51.
 2. P. Durys, F. Jasiński: Walka z terroryzmem międzynarodowym. Wybór dokumentów. Bielsko-Biała 2001, s. 79.
 3. P. Durys, F. Jasiński: Zwalczanie terroryzmu w ramach Unii Europejskiej. "Wspólnoty Europejskie", 2000, nr 6.
 4. A. Grzelak: Zwalczanie terroryzmu w prawie UE. W: Jednostka i społeczeństwo wobec zagrożeń terroryzmem. "Biuletyn Biura Informacji Rady Europy", 2002, nr 1, s. 130.
 5. A. Gruszczak: Unia Europejska wobec terroryzmu po 11 września 2001 roku. "Opinie", 2002, nr 54, s. 29 (Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej MSZ).
 6. F. Jasiński: Ochrona danych osobowych w porządku prawnym Unii Europejskiej. "Kwartalnik Prawa Publicznego", 2003, nr 3, s. 216.
 7. F. Jasiński: Reakcja Unii Europejskiej na wydarzenia 11 września 2001 r. - próba wstępnej oceny. W: E. Haliżak, W. Lizak, L. Łukaszuk, E. Śliwka (red.): Terroryzm w świecie współczesnym. Warszawa 2004.
 8. F. Jasiński: Unia Europejska w dwa i pół roku po 11 września - deklaracje i realia walki z terroryzmem w kontekście transatlantyckim. W: Stan więzi transatlantyckich wobec zagrożenia światowym terroryzmem. Kraków 2004 (w druku).
 9. F. Jasiński: Unia Europejska wobec terroryzmu. "Sprawy Międzynarodowe", 2002, nr 2.
 10. J. Kiwerska: Wpływ wojny z terroryzmem oraz europejskiego procesu integracji na stosunki na stosunki amerykańsko-europejskie. "Opinie", 2003, nr 58 (Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej MSZ).
 11. Official Journal of the European Union. L 297 z 15 listopada 2001r.
 12. P. Rakowski: Zapobieganie terroryzmu i jego zwalczanie w dorobku prawnym Unii Europejskiej. "Przegląd Prawa Europejskiego', 2000, nr 1.
 13. Thematic comment 1. The balance between freedom and security in the response by the European Union and its member states to the terrorist threats. "Fundamental Rights Series 2002". Luxembourg 2003, vol. 2.
 14. S. Wojciechowski: Ataki terrorystyczne z 11 września i ich wybrane ekonomiczno-społeczne następstwa. "Problemy Humanistyki", 2002, nr 7 (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu).
 15. Zwalczanie terroryzmu w krajach Unii Europejskiej. "Biuletyn PISM", 2001, nr 24.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0038-853X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu