BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiecień Roman
Tytuł
Interwencja zbrojna a naruszenie suwerenności państwa w prawie międzynarodowym
Źródło
Sprawy Międzynarodowe, 2004, nr 1, s. 79-94
Słowa kluczowe
Suwerenność, Prawo międzynarodowe, Karta Narodów Zjednoczonych, Interwencja zbrojna
Sovereignty, International law, Charter of the United Nations, Military intervention
Abstrakt
Ingerencja państwa na terytorium innego państwa jest uznawana za bezprawne naruszenie suwerenności państwowej, jeśli odbywa się bez przyzwolenia władzy państwowej lub z przyzwoleniem innej władzy. Zasada nieinterwencji zbrojnej jest prawną gwarancją ochrony suwerenności państwa. Interwencja na zaproszenie, prodemokratyczna czy humanitarna znajduje uzasadnienie w prawie międzynarodowym.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agora: Future Implications of the Iraq Conflict. America Journal of International Law, 2003, nr 3, s. 553.
 2. Agora: US Forces in Panama: Defenders, Aggressors or Human Rights Activists? "America Journal of International Law", 1990, nr 2, s. 494.
 3. The Anglo-Norwegian Fisheries Case. "International Court of Justice Reports of Judgements, Advisory Opinions and Orders", 1951, s. 124, 135.
 4. Asylum Case. "International Court of Justice Reports of Judgements, Advisory Opinions and Orders", 1950, s. 274-275.
 5. L. D. Beck: The Legal Validity of Military Intervention by Invitation of the Government."British Yearbook of International Law", 1985, vol. 56, s. 207.
 6. K. Bennoone: Sovereignty vs. Suffering. Re-examining Sovereignty and Human Rights 37 through the Lens of Iraq. EJIL, 2002, nr 1, s. 243.
 7. I. Brownlie: Kosovo Crisis Inquiry: Memorandum on the International Law Aspects. "International and Comparative Law Quarterly", 2000, nr 4, s. 878.
 8. A. Cassese: Are We Moving towards International Legitimation of Forcible Humanitarian Countermeasures in the World Community? EJIL, 1999, vol. 10, s. 23.
 9. Ch. Chinkin: The Legality of NATO's Action in the Former Republic of Yugoslavia under International Law. "International and Comparative Law Quarterly", 2000, nr 4, s. 910.
 10. Communication from the President of the United States Transmitting a Report on the Development Concerning the Deployment of US Forces to Panama on December 20, 1989. W: Henkin, R. C. Pugh, O. Schachter, H. Smit: International Law. Cases and Materials. St. Paul 1998, 3 ed., s. 924-925.
 11. Corfu Channel Case. "International Court of Justice Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders", 1949, s. 35.
 12. J. Crawford: The Criteria for Statehood in International Law. "British Yearbook of International Law", 1976-1977, vol. 48, s. 139.
 13. W. Czapliński: Interwencja w Iraku z punktu widzenia prawa międzynarodowego. "Państwo i Prawo", 2004, nr l, s. 18.
 14. A. D'Amato: The Invasion of Panama was a Lawful Response to Tyranny. America Journal of International Law, 1990, nr 2, s. 516.
 15. R. A. Falk: Kosovo, World Order and the Future of International Law. America Journal of International Law, 1999, nr 4, s. 847.
 16. T. M. Franek: Lessons of Kosovo. America Journal of International Law, 1999, nr 4, s. 857.
 17. Foreign and Commonwealth Office o podstawach prawnych użycia siły przeciw Irakowi. "International and Comparative Law Quarterly", 2003, nr 3, s. 811-814.
 18. B. Geremek: Suwerenność i prawa człowieka: Nar Zjednoczone w XXI wieku. "Sprawy Międzynarodowe", 1999, nr 4, s. 12.
 19. Ch. Greenwood: International Law and the NATO Intervention in Kosovo. "International and Comparative Law Quarterly", 2000, nr 4, s. 926.
 20. L. Henkin: Kosovo and the Law of "Humanitarian Intervention ". Ibidem, s. 824; W. M. Reisman: Kosovo's Antinomies. Ibidem, s. 860.
 21. J. L. Holzgrefe, R. O. Keohane (eds): Humanitarian Intervention. Ethical, Legal and Political Dilemmas. Cambridge 2003.
 22. Ch. C. Joyner: The United States Action in Grenada. "America Journal of International Law", 1984, nr l, s. 131.
 23. B. Kinsbury: Sovereignty and Ineaquality. "European Journal of International Law", 1998, nr 4, s. 599, 600, 625.
 24. F. L. Kirgis: Security Council Resolution 1483 on the Rebuilding of Iraq. Newsletter ASIL, maj-czerwiec 2003 r., s. 3, 8.
 25. K. Kocot, K. Wofke: Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego. Wrocław-Warszawa 1978, s. 524-533.
 26. Kosovo: A "Good" or "Bad" War? America Journal of International Law, 1999, nr. 4, s. 841.
 27. J. Kranz: Państwo i jego suwerenność. "Państwo i Prawo", 1996, nr 7, s.3, 19.
 28. J. Kranz :Suwerenność państwa i prawo międzynarodowe. W: W. Wołpiuk (red.): Spór o suwerenność. Warszawa 2001, s. 125.
 29. R. Kwiecień: Suwerenność państwa - geneza i rozwój idei w prawie międzynarodowym. "Studia Prawnicze", 2002, nr 3, s. 5.
 30. Legality of the threat or use of nuclear weapons (advisory opinion). "International Court of Justice Reports of Judgements, Advisory Opinions and Orders", 1996, par. 21-22, 52.
 31. B. D. Lepard: Rethinking Humanitarian Intervention: A Fresh Legal Approach Based on Fundamental Ethical Principles in International Law and World Religious. Pennsylvania 2000.
 32. Lotus Case. "Publications of Permanent Court of International Justice",1927,seria A, nr 10, s. 18.
 33. V. Lowe: The Iraq Crisis: What Now? "International and Comparative Law Quarterly", 2003, nr 4, s. 859.
 34. K. Marek: Identity and Continuity of States in Public International Law. Geneva 1968, s. 187-189.
 35. Military and paramilitary activities in and against Nicaragua Case. "International Court of Justice Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders", 1986, s. 126, 135.
 36. S. D. Murphy: Humanitarian Intervention: The United Nations in an Evolving World Order. Philadelphia 1996, s. 11-12.
 37. V. P. Nandy: The Validity of United States Intervention in Panama under International Law. America Journal of International Law, 1990, nr 2, s. 494, 498-500.
 38. W. M. Reisman: Coercion and Self-determination: Construing Charter Article 2 (4). America Journal of International Law, 1984, nr 3, s. 642.
 39. W. M. Reisman: Sovereignty and Human Rights in Contemporary International Law. America Journal of International Law, 1990, nr 4, s. 866.
 40. Report of Committee 1 to Commission I. W: Documents of the San Francisco Conference, vol. VI, s. 457.
 41. Reservations to the Genocide Convention. "International Court of Justice Reports of Judgments, Advisory, Opinion and Orders", 1951.
 42. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 2131 (XX). W: L. Henkin, R. C. Pugh, O. Schachter, H. Shmit: International Law. Cases and Materials. St. Paul 1998, 3 ed., s. 905-907.
 43. J. Salmon: Internal Aspect of the Right to Self-dtermination: Towards a Democratic Legitimacy Principle. W: Ch. Tomuschat (ed.): Modern Law of Self-determination. Dordrecht 1993, s. 259.
 44. O. Schachtera: The Legality of Pro-democratic Invasion. America Journal of International Law, 1984, nr 3, s. 645.
 45. B. Simmy. NATO, the UN and the Use of Force: Legal Aspects. EJIL, 1999, vol. 10, s. 1, 5.
 46. "Sprawy Międzynarodowe", 2000, nr 2, s. 67.
 47. S. Sur: L'affaire du Kosovo et le droit internationale: points et contrepoints. "An-nuaire Francais de Droit International", 1999, t. 45, s. 280.
 48. W. Szymborski: Irak: casus belli. "Sprawy Międzynarodowe", 2003, nr 2, s. 39.
 49. F. R. Tesón: Humanitarian Intervention. An Inquiry into Law and Morality. New York 1988.
 50. J. Tyranowski: Suwerenna równość, samostanowienie i interwencja w prawie międzynarodowym. W: C. Mik (red.): Pokój i sprawiedliwość przez prawo międzynarodowe. Toruń 1997, s. 408-410.
 51. United Kingdom Foreign and Commonwealth Office Policy Document No. 148 (1986). "British Yearbook of International Law", 1986, Ol- 57, s. 614, a zwłaszcza s. 618-619.
 52. E. de Vattel: Prawo narodów, czyli zasady prawa naturalnego zastosowane do postępowania i spraw narodów i monarchów. Warszawa 1958,1.1, ks. II, par. 53-54, s. 355-356.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0038-853X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu