BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mackiewicz Michał (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Determinanty bilansu obrotów bieżących w krajach OECD - wnioski dla gospodarki polskiej
The Factors Determining Current Account Balances in OECD Member Countries
Źródło
Ekonomista, 2003, nr 2, s. 165-190, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Bilans płatniczy, Obrót bieżący
Balance of payments, Current account balance
Firma/Organizacja
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
Abstrakt
Wyniki badania wpływu wybranych czynników makroekonomicznych na saldo obrotów bieżących w grupie krajów OECD zastosowane zostały do wyciągnięcia wniosków dotyczących kształtowania się bilansu obrotów bieżących w Polsce. Analiza wykazała, że poziom rozwoju gospodarczego mierzony poziomem PKB na mieszkańca jest ważną długookresową determinantą badanej zmiennej. Silny okazał się również dodatni związek pomiędzy saldem obrotów bieżących a poziomem aktywów zagranicznych netto. W oparciu o wyniki badania dla krajów rozwiniętych podjęto próbę wyznaczania poziomu salda obrotów bieżących w Polsce, który byłby pozbawiony efektów transformacji oraz wpływu czynników losowych.

The author studies the influence of the selected macroeconomic factors on the current account balances of OECD countries. The analysis reveals that the stage of economic development, as measured by per capita GDP, constitutes an important long term determinant of the said balance. There is also a strong positive relationship between the level of net foreign assets and the dependant variable, it suggests a strong inertia of balance's deficit/surplus. It has been found that the level of central bank's real interest rates influences, in the short run, the balance. Quite surprisingly it appears that fiscal deficits or the current rate of economic growth do not exert a statistically meaningful influence. The results of the study were used to calculate the structural level of current account balance of Poland, given the actual values of determinants taken into consideration. The simulations indicate that the exceptionally high current account deficit, as recorded during 1999-2000, had been incidental and was not related to structural or cyclical changes, nor to changes in economic policy.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bilans płatniczy Polski - wyzwania i zagrożenia, praca zbiorowa, red. U. Płowieć, W.M. Orłowski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1999.
 2. Calderon C., Chong A., Loayza N., Determinants of Current Account Deficits in Developing Countries, World Bank, "Working Paper" 2000, nr 2398.
 3. Calderon C., Chong A., Zanforlin L., Are African Current Account Deficits Different? Stylized Facts, Transitory Shocks and Decomposition Analysis, International Monetary Fund, "Working Paper" 2001, nr/01/4.
 4. Chinn M., Prasad E.S., Medium-term Determinants of Current Accounts in Industrial and Developing Countries: an Empirical Exploration, National Bureau of Economic Research, "Working Paper" 2000, nr 7581.
 5. Dańska B., Przestrzenno-czasowe modelowanie zmian w działalności produkcyjnej w Polsce. Zastosowanie modeli panelowych, Absolwent, Łódź 2000.
 6. Debelle G., Faruqee H., What Determines the Current Account? A Cross-Sectional and Panel Approach, International Monetary Fund, "Working Paper" 1996, nr /96/58.
 7. Feldstein M., Horioka C, Domestic Savings and International Capital Flows, "Economic Journal", czerwiec 1980.
 8. Ghosh A, Ostry J.D., The Current Account in Developing Countries: a Perspective from the Consumption Smoothing Approach, "The World Bank Economic Review" 1995, nr 9.
 9. Glick R., Rogoff K.S., Global versus Country-Specific Productivity Shocks and the Current Account, "Journal of Monetary Economics" 1995, nr 35.
 10. Gotz-Kozierkiewicz D., Deficyt rachunku obrotów bieżących w gospodarce transformowanej - obiektywne przesłanki a polityka makroekonomiczna, "Ekonomista" 2002, nr 3.
 11. Krugman P.R., Obstfeld M., International Economics. Theory and Policy, Addison-Wesley Publishing Company, Reading, Massachusets 2000.
 12. Lucas R.E., Why Doesn't Capital Flow from Rich to Poor Countries, "American Economic Review", maj 1990.
 13. Obstfeld M., Capital Flows, the Current Account, and the Real Exchange Rate: Consequences of Liberalization and Stabilization, NBER Working Paper 1984, nr 1526.
 14. Obstfeld M., Rogoff K., The Intertemporal Approach to the Current Account, "NBER Working Paper" 1994, nr 4893.
 15. Obstfeld M, Rogoff K., The Six Major Puzzles of International Economics: Is There a Common Cause?, "NBER Working Paper" 2000, nr 7777.
 16. Orlowski W. M., Droga do Europy: makroekonomia wstępowania do Unii Europejskiej, Instytut Europejski, Łódź 1998.
 17. Reisen H., Sustainable and Excessive Current Account Deficits, OECD Development Centre, "Technical Paper" 1998, nr 132.
 18. Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 19. Sachs J., Current Account in the Macroeconomic Adjustment Process, "NBER Working Paper" 1981, nr 796.
 20. Sheffrin S.M., Woo T., Present Value Tests of Intertemporal Model of the Current Account, "Journal of International Economics" 1990, nr 29.
 21. Welfe A., Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu