BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piasecki Ryszard (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Ewolucja ekonomii rozwoju a globalizacja
Evolution of Development Eonomics and Globalisation
Źródło
Ekonomista, 2003, nr 2, s. 217-234, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja gospodarki, Rozwój gospodarczy, Gospodarka światowa, Polityka gospodarcza
Economic globalization, Economic development, World economy, Economic policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
W okresie powojennym nastąpił szybki postęp zarówno w zakresie teorii rozwoju gospodarki światowej jak i ekonomii rozwoju (development economics), której początki datuje się na koniec lat czterdziestych. Ekonomia rozwoju była w istocie teorią polityki polityki gospodarczej krajów rozwijających się, wchodzącą głębiej w analizę uwarunkowań rozwoju tych krajów. Autor przedstawia ewolucję ekonomii rozwoju w kolejnych dekadach XX wieku - jej kryzys w latach 80., zwycięstwo neoliberałów oraz zagadnienia związane z pojawieniem się globalizacji i skuteczności konsensusu waszyngtońskiego.

After the worldwar two there took place a rapid progress of the world economy theory as well as of the development economics, which came into being in the late 40's. Development economics included different currents like: structuralists, dependency school, neoinstitutionalists. In the mid 1980 development economics passed through a serious crisis and moved on side of economic liberalism. In the years 1990the co called Washington consensus (deregulation, liberalisation, privatisation) became very popular and widely accepted. Unfortunately, neither state interventionism nor liberal model have proved correct in the conditions of developing countries. Today, the development economics in the era of globalisation are still in deep crisis. Globalisation brings completly new challanges - in order to overcome underdevelopment the simple industrialisation is not enough. There is a question whether the very existence of development economics still makes sense. Maybe it's a high time to pass from this discipline to the general theory of the world economy development.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balasubramanyam V.N., Lall S., Current Issues in Development Economics, MacMillan, London 1991.
 2. Black J.K., Development in Theory and Practice, Westview, Colorado 1999.
 3. Bruton H.J., On the Production of a National Technology, w: Technology, Institutions and Government Policies, red. J. James i S. Watanabe, Macmillan, London 1985.
 4. de Rivero O., The Myth of Development: The Non-viable Economies of the XXI Century, Zed Book Ltd, New York 2001.
 5. Desai V., Potter R.B., The Companion to Development Studies, Oxford University Press, New York 2002.
 6. de Soto H., Inny szlak, Polskie Tow. Współpracy z Klubem Rzymskim, Warszawa 1991.
 7. Fine B., Development Policy in the Twenty First Century (Beyond the Post-Washington Consensus), red. C. Lapavitsas i J. Pincus, Routledge, London 2001.
 8. Frank A.G., Latin Ameńca: Underdevelopment or Revolution, Monthly Review Press, New York 1993
 9. Herrick B., Kindleberger Ch.P., Economic Development, Mc Graw-Hill, London 1988.
 10. Hirschman AO., The Rise and Decline of Development Economics, w. Essays in Trespassing: Economics to Politics and Beyond, red. AO. Hirschman, Cambridge University Press, Cambridge 1981.
 11. Kolodko G., Ten Years of Post-socialist Transition Lessons for Policy Reform, "Policy Research Working Paper" 2095, The World Bank, Washington D.C. 1999.
 12. Krugman P., Pop Internationalism, MIT Press, Cambridge Mass 1996.
 13. Landes D.S., Bogactwo i nędza narodów, Muza SA, Warszawa 2000.
 14. Lal D., The Poverty of Development Economics, Institute of Economic Affairs, London 1983.
 15. Piasecki R., Mniej państwa, więcej rynku: brazylijski plan Real, w: Nowa polityka gospodarcza w krajach przechodzących proces liberalizacji gospodarczej, red. J. Gudowski, U. Żuławska, Dialog, Warszawa 1998.
 16. Piasecki R., Doświadczenia kryzysu finansowego w Indonezji, "Ekonomista" 2001, nr 1.
 17. Roy AN., The Third World in the Age of Globalisation: Requiem or New Agenda?, Zed Books, London, New York 1999.
 18. Rugumamu S., Globalization and Africa fs Future: Towards Structural Stability, Integration and Sustainable Development, AAPS Occas.pap. 2001, nr 2.
 19. Schramm W., Mass Media and National Development, UNESCO, Paris 1979.
 20. Schumacher E.F., Małe jest piękne, PWN, Warszawa 1981.
 21. Stewart R, The Case for Appropriate Technology: A Reply to RS. Eckaus, "Issues in Sciences and Technology" 1987, vol. Ill, nr 4.
 22. Stiglitz J.E., Knowledge for Development: Economic Science. Economic Policy and Economic Advice, The World Bank 1999.
 23. Streeten P., Development Dichotomies, w: Pioneers in Development, red. G.M. Meier i D. Seers, Second Series, Oxford University Press, New York 1984.
 24. Streeten P., Globalisation: Threat or Opportunity, Copenhagen Business School Press, Copenhagen 2001.
 25. Trade and Development Report 1993, UNCTAD UN 1993.
 26. Report of the Secretary General of UNCTAD to UNCTAD X, Future TD/380, UNCTAD 9 lipca 1999.
 27. Wallerstein I., w: The Oxford Companion to Politics of the World, red. J. Krieger, Oxford University Press, New York 1993.
 28. World Development Report 1999/2000, Entering the 21st Century, The World Bank, Oxford University Press 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu