BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybyłka Arkadiusz
Tytuł
Zmiany demograficzne a potrzeby zdrowotne Polaków
Źródło
Polityka Społeczna, 2004, nr 5-6, s. 3-5
Słowa kluczowe
Potrzeby człowieka, Polityka społeczna, Ochrona zdrowia, Opieka zdrowotna, Demografia
Human needs, Social policy, Health care protection, Health care, Demography
Abstrakt
W artykule przedstawiono zależności między zmianami demograficznymi a potrzebami zdrowotnymi ludności. Autor zauważa, że uwarunkowania demograficzne w decydującym stopniu kształtują popyt na usługi zdrowotne.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Auleytner, Polityka społeczna pomiędzy ideą a działaniem, Warszawa 1994, s. 146.
 2. J. Auleytner (red.), Polityka społeczna. Stan i perspektywy, Warszawa 1994, s. 9-11.
 3. J. Derejczyk, Geriatria a reforma ochrony zdrowia w Polsce, „Służba Zdrowia" 2000, nr 61-64.
 4. L. Frąckiewicz, Polityka ochrony zdrowia. Synteza, Katowice 1991, s. 45-46.
 5. L. Frąckiewicz, Polityka społeczna, Katowice 1998, s. 25.
 6. W.Z. Gontarski, Społteczno-ekonomiczne uwarunkowania polityki społecznej, Warszawa 1990, s. 28-29.
 7. J.Z. Holzer, Demografia, Warszawa 1994, s. 323.
 8. J.Z. Holzer, Przemiany struktur wieku i płci jako czynnik wpływający na reprodukcje ludności, w: J.Z. Holzer (red.), Studia nad determinantami reprodukcji ludności, Warszawa 1988, s. 45 i nast.
 9. http://www.rcss.gov.pl/IKONGRES/6.htm
 10. S. Klonowicz, Tendencje demograficzne a stan zdrowia ludności Polski, w: J. Kopczyński, A. Siciński (red.), Człowiek, środowisko i zdrowie, Wrocław, Warszawa, Kraków 1990, s. 164.
 11. J. Kroszel, Podstawy polityki społecznej, Poznań-Wroctaw 1997, s. 115-119.
 12. A. Kubów, Infrastruktura społeczna w okresie transformacji, Wrocław 1996, s. 19.
 13. G. Orzechowska, Aktualne problemy gerontologii społecznej, Olsztyn 2001, s. 86.
 14. B. Urbaniak, Społeczno-ekonomiczne skutki starzenia się społeczeństw, w. L Frąckiewicz (red.), Przeobrażenia demograficzne kraju i ich konsekwencje dla polityki społecznej, Katowice 1998, s. 96.
 15. H. Worach-Kardas, J. Indulski, Umieralność przedwczesna. Przyczyny i uwarunkowania, Łódź 1999, s. 9.
 16. J. Wojtyła, Prawo socjalne w okresie transformacji, w: J. Auleytner (red.), Polityka społeczna. Stan i perspektywy, Warszawa 1994, s. 132-133.
 17. J. Wysokińska-Miszczuk, Problemy medyczne i społeczne ludzi starych, w: L. Jabłoński (red.), Sanologia, Warszawa 1998, s. 148.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu