BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lutkowski Karol
Tytuł
Polska polityka monetarna dotychczas i w przyszłości
Monetary Policy in Poland Heretofore and in the Future
Źródło
Ekonomista, 2003, nr 4, s. 425-456, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Polityka pieniężna, Polityka budżetowa, Polityka kursowa, Banki centralne
Monetary policy, Budgetary policy, Exchange policy, Central banks
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Narodowy Bank Polski (NBP)
National Bank of Poland
Abstrakt
Ocena polityki monetarnej, prowadzonej w Polsce w trakcie procesu transformacji systemowej, jej aktualnych i przyszłych szans, możliwa jest na tle szerszego zarysu polityki makroekonomicznej. W tym kontekście ważne staje się zwłaszcza ukazanie wzajemnych uwarunkowań, jakie zachodziły w tym czasie między polityką kursową, pieniężną i budżetową. Chociaż bezpodstawne jest obciążanie polityki monetarnej główną odpowiedzialnością za wygaśnięcie dynamiki wzrostowej w okresie 1997-2002, to jednak w obszarze tym popełnione zostały błędy. Zdaniem autora, szereg błędów popełniono zwłaszcza w drugiej połowie minionej dekady w dziedzinie polityki kursowej. Obecnie, realna stać się może groźba powtórzenia podobnych błędów w przyszłości ze skutkami, być może, jeszcze poważniejszymi niż w przeszłości. Autor próbuje wskazać jedną ze ścieżek postępowania, która - jego zdaniem - pozwoliłaby uniknąć tych niebezpieczeństw.

Polish monetary policy, as practiced during the transformation process, is highly praised by some people and, at the same time, particularly fiercely criticized by others. Impartial assessnent of its successes and failures as well as a realistic judgment of its chances at present and n the future are possible only against a wider background of macroeconomic policy. The pointing to mutual relationships that were present at this time among exchange rate, monetary and budgetary policies is of relevance.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Backe P., Exchange-Rate Regimes in Central and Eastern Europe, A Brief Review of Recent Changes - Current Issues and Future Challenges; „Focus on Transition" 1999, nr 4.
 2. Buiter W.H., Optimal Currency Areas: Why Does the Exchange-Rate Regime Matter? „CEPR Discussion Paper" 2001, nr 3184.
 3. Dornbusch R., Fewer Monies, Better Monies, „NBER Working Paper" 2001, nr 8324.
 4. Dusza M, Slawiński A., Kryzysy walutowe w krajach otwierających się na wymianę, „Materiały i Studia NBP", Warszawa 1998.
 5. Gotz-Kozierkiewicz D.,Kurs walutowy a parytet siły nabywczej w gospodarce transformowanej, „Ekonomista" 2001, nr 1.
 6. Halpern L., Wypłosz C., Equilibrium Exchange Rates in Transition Economies, „IMF Staff Papers" 1997, nr 4.
 7. Lipiński J., Średniookresowa perspektywa polityki finansowej a równowaga makroekonomiczna, WSUB, Warszawa 2001.
 8. Masson P.R., Monetary and Exchange-Rate Policy in Transition Economies of Central and Eastern Europe after the Launch of EMU, „IMF Discussion Paper" 1999.
 9. Mishkin F., Inflation Targeting in Emerging Markets, NBER, „Working Paper" 2000, nr 7618.
 10. Noga A., Możliwości kreowania stabilizacyjno-rozwojowych finansów publicznych w Polsce, Instytut Finansów, „Studia Finansowe" 2001, nr 56.
 11. Oręziak L., Euro - nowy pieniądz, PWE, Warszawa 1999.
 12. Raport o stanie finansowym państwa w 2001 roku - Instytut Finansów, Warszawa 2002.
 13. Rzeszutek E., Polityka kursu złotego - dylematy okresu przedakcesyjnego, „Bank i Kredyt" 1999, nr 7-8.
 14. Strategia polityki pieniężnej po roku 2000, NBP, Warszawa, luty 2003.
 15. Wernik A., Sztywność wydatków sektora finansów publicznych a możliwość redukcji jego deficytu, Instytut Finansów - „Studia Finansowe" 2001, nr 56.
 16. Wernik A., Problemy deficytu budżetu państwa w latach 2001 - 2005, Instytut Finansów - „Studia Finansowe" 2001, nr 59.
 17. Williamson J., Exchange-Rate Regime for Emerging Markets - Reviving the Intermediate Option, HE, Washington 2000.
 18. Wójcik G, Dylematy polskiej polityki kursowej na drodze do Unii Gospodarczej i Walutowej, „Gospodarka Narodowa" 2001, nr 7-8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu