BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wołoszyn Jacek (Wydział Zarządzania), Urban Wit
Tytuł
Symulacyjna analiza zbieżności szeregów czasowych skalarnych wskaźników dla rzeczywistych liczb rozmytych
Simulational Convergence Analysis for Time Series of Scalar Indicators for Real Fuzzy Numbers
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 724, s. 87-110, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Zbiory rozmyte, Szeregi czasowe, Symulacja, Dynamika eksportu, Przegląd literatury
Fuzzy sets, Time-series, Simulation, Export dynamics, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań nad rozmytymi szeregami czasowymi wygenerowanymi za pomocą modeli dynamiki i z wykorzystaniem metod teorii zbiorów rozmytych.

The article presents results of research into fuzzy time series that have been generated with application of dynamics models and with use of fuzzy sets theory methods. The authors have utilised these techniques for the analysis of numerical convergence of scalar indicators for real fuzzy numbers in the context of limitations of computer technology that shows theoretical features of such series. The obtained results enable the formulation of a thesis about an applicability of such indicators to verification of usefulness of obtained theoretical fuzzy time series. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK - 717, 0
Bibliografia
Pokaż
 1. Anile A.M., Deodato S., Privitera G. [1994], Implementing Fuzzy Arithmelic, Dipartimento Di Matematica, Universit'a Degli Studi Di Catania, Italy.
 2. Chang W.K., Chow L.R., Chang S.K. [1984], Arithmetic Opertlions on Level Sets of Convex Fuzzy Numbers, "Fuzzy Sets and Systems".
 3. Forrester J.W. [1968], Principles of Systems, Industrial Dynamics, MIT Press, Cambridge Mass.
 4. Hanczar P. [1998], Symulowane wyżarzanie - optymalizacja procesów logistycznych [w:] Ekonometria czasu transformacji, red. A.S. Barczak, WU AE w Katowicach, Katowice.
 5. Homer J.B. [1996], Why We Iterate: Scientific Modeling in Theory and Practice, "System Dynamics Review", vol. 12, Spring.
 6. Kaufmann A., Gupta M.M. [1985], Introduction to Fuzzy Arithmetic: Theory and Applications, Van Nostrand, New York.
 7. Klir G.J., Pan Y. [1998], Constrained Fuzzy Arithmetic: Basic Questions and Some Answers, "Soft Computing", nr 2.
 8. Munakata Y. [1994], Fuzzy systems, "An Overview Communications of the ACM", vol. 37, nr 3, March.
 9. Navara M., Zabokrtsky Z. [2000], Computational Problems of Constrained Fuzzy Arithmelic [w:] The State of the Art in Computational Intelligence, red. P. Sinc'ak, J. Vasc'ak, V. Kvasnicka, R. Mesiar, Physica-Yerlag, Heidelberg-New York.
 10. Resnick R., Halliday D. [1973], Fizyka, PWN, Warszawa.
 11. Schuster H.G. [1995|, Chaos deterministyczny. Wprowadzenie, PWN, Warszawa.
 12. Song Q., Leland R.P, Chissom B.S. [1995], A New Fuzzy Time-series Model of Fuzzy Number Observations, "Fuzzy Sets and Systems", vol. 73, August.
 13. Turksen L.B. [1988], Stochastic Fuzzy Sets, A Survey Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems Series, vol. 310, Springer.
 14. Urban W. [1999], Podstawy rozmytej dynamiki systemowej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 522, Kraków.
 15. Urban W. [2001], Wprowadzenie do skalarnej analizy chaosu deterministycznego w przestrzeni rozmytych liczb rzeczywistych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 604, Kraków.
 16. Urban W. [2002], Wykorzystanie teorii grawitacji w analizie funkcjonowania systemów społeczno ekonomicznych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 641, Kraków.
 17. Wołoszyn J. [1990], Grafy rozmyte i możliwości ich wykorzystania w ekonomii, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 90, Kraków.
 18. Wołoszyn J. [2000], Elementy teorii chaosu deterministycznego w badaniach systemów ekonomicznych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 551, Kraków.
 19. Wołoszyn J., Urban W. [2001], Koncepcja filtru aproksymująco-przeskalowującego w działaniach arytmetyki rozmytej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 604, Kraków.
 20. Wołoszyn J., Urban W. [2002], Symulacyjna aproksymacja uwarunkowań numerycznych wykorzystania ogólnej teorii grawitacji do opisu relacji społeczno-ekonomicznych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 641, Kraków.
 21. Zadeh L.A. [1965], Fuzzy Sets, "Information and Control", nr 8.
 22. Zadeh L.A. [1977], Fuzzy Sets and their Application to Pattern Classification and Clustering Analysis [w:] Classification and Clustering, red. J. Van Rysin, Academic Press, New York.
 23. Zadeh L.A. [1996], Fuzzy Logic, Computing with Words, "IEEE Transactions on Fuzzy Systems", vol. 4, May.
 24. Zicliński J.S. [2000], Inteligentne systemy w zarządzaniu. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu