BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biernat-Jarka Agnieszka
Tytuł
Przemiany strukturalne rolnictwa w Polsce
The Changes of the Area Structure of Agriculture in Poland
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1015, t. 1, s. 47-51, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Agrobiznes 2004 : sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Struktura agrarna, Determinanty przemian strukturalnych
Agriculture, Agrarian structure, Determinants of structural changes
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczył przemian strukturalnych rolnictwa w Polsce , a dokładniej zmian struktury obszarowej, na przestrzeni kilku ostatnich lat. Zdaniem autorki, główną słabością polskiego rolnictwa jest rozdrobnienie struktury obszarowej gospodarstw, co w konsekwencji stanowi o niskim dochodzie rolników i ich rodzin, uniemożliwia akumulację niezbędnego kapitału do podjęcia inwestycji oraz stwarza trudności w utrzymaniu wysokiej jakości produkcji i jej sprzedaży.

The paper presents the structural changes in agriculture, in the last years. An agricultural private farms sector include: private farms, i. e. farms exceeding 1 ha of agricultural land, private agricultural plots of up to 1 ha of agricultural land; individual owners of livestock who do not possess agricultural land. In the area structure, during the last period, increase of the number of largest (above 15 ha) and smallest (1-2 ha) farms and decrease of the number of medium ones (2-15 ha). The size of average farm, in years 1996 to 2002, increased from 7,4 ha to 8,4 ha agricultural land. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Paszkowski S. (red.), Determinanty transformacji struktury agrarnej w rolnictwie polskim. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCVIII. Rolnictwo, część I (53), Poznań, 1999.
  2. Plan rozwoju obszarów wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, sierpień 2003.
  3. Raport z wyników Powszechnego Spisu Rolnego, GUS, Warszawa, 2002.
  4. Zegar J. S., Rolnictwo i wieś w świetle spisów powszechnych. Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Warszawa, 2003 (maszynopis).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu