BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wrzosek Krystyna
Tytuł
Leasing pracowniczy jako jedna z metod łagodzenia napięć wywołanych sezonowością zatrudnienia
Employee Leasing as a Method of Reducing Tensions Caused by Seasonal Employment
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 635-645, bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Słowa kluczowe
Leasing pracowniczy, Praca sezonowa, Elastyczność zatrudnienia, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Employee leasing, Seasonal work, Flexible employment, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wniosków i propozycji płynących z własnych badań przedsiębiorstw działających w warunkach sezonowości, a dotyczące wykorzystania leasingu pracowniczego do łagodzenia napięć wywoływanych sezonowością zatrudnienia. Leasing pracowniczy umożliwia zwiększenie elastyczności przedsiębiorstwom i obniżenie kosztów pracy. Ułatwia dopasowanie zatrudnienia do faktycznych potrzeb. Jest skutecznym narzędziem umożliwiającym stosowanie w praktyce koncepcji minimalnego zatrudnienia. Jego stosowanie jest jednak ograniczone Ustawą z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych.

Employee leasing is a relatively new form of acquiring and employing workers in Poland. It lets companies flexibly adapt their employment to changing needs. Because of its advantages employee leasing can be used to provide required seasonal labour, but this use is limited both by nature of employee leasing and by law regulating an employment of seasonal workers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kaźmierczak R. (2002), Elastyczność, [w:] Ludzi mamy my. Elastyczne metody zarządzania. Studia przypadków, www.workservice.pl.
  2. Kruszewska M. (2002), Ludzie do wynajęcia, "Businessman", nr 1.
  3. Makowski K. (1999), Koszt pracy - instrument zarządzania, [w:] Zasoby ludzkie w firmie, red. A. Sajkiewicz, Poltext, Warszawa.
  4. Szałkowski A. (1998), Przydatność koncepcji marginalnej produktywności pracy w rozwiązywaniu dylematów zatrudnienia, [w:] Współczesne dylematy zatrudnienia, AE, Poznań.
  5. Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, DzU 2003, nr 96, poz. 959.
  6. Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, DzU 2003, nr 90, poz. 844.
  7. Wrzosek K. (1999), Bariery i ich przezwyciężanie w procesie wprowadzania zmian w przedsiębiorstwach działających w warunkach sezonowości, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Opór wobec zmian. Szansa czy zagrożenie? , red. J. Skalik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 842, AE, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu