BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pierzchawka Sylwia
Tytuł
Przeobrażenia nurtu kulturowego w zarządzaniu
Transformation of Organizational Culture Trend's in Management
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 658-665, bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Słowa kluczowe
Organizacja i zarządzanie, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Kultura organizacji, Nauki o zarządzaniu
Organisation and management, Enterprise management, Corporate culture, Management sciences
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia ewolucję perspektywy kulturowej przez pryzmat podstawowych wymiarów kultury organizacyjnej w wybranych nurtach nauki o zarządzaniu – od klasycznej szkoły, po współczesne koncepcje zarządzania. Wraz z rozwojem nurtu kulturowego w zarządzaniu przeobrażeniu uległo też postrzeganie istoty metody zarządzania przez kulturę organizacyjną. Autorka omówiła istotne zmiany w tym zakresie. Poruszone zagadnienia i sformułowane wnioski powstały na podstawie studiów literatury przedmiotu.

The purpose of this paper is to show cultural attributes evolution from classic management foundations to contemporaneous management conceptions. Moreover, in this paper is a try to specify an important changes as a result from transformation of management by organizationał culture. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Boerner S. (1994), Die Organization zwischen offener und geschlossener Gesellschaft: Athen oder Sparta? , Duncker und Humblot, Berlin.
  2. Hofstede G. (2000), Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa.
  3. Hopej M., Szeloch M., Kamiński R. (2002), Globalizacja zarządzania a kultura organizacyjna, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw, red. J. Skalik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 963, AE, Wrocław.
  4. Popper K. (1980), Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, t. 1 i 2, wydanie 6, Francke, Tübingen.
  5. Przybyła M. (red.), (2001), Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, AE, Wrocław.
  6. Scholz C., Hofbauer W. (1990), Organisationskultur. Die vier Erfolgsprinzipien, Wiesbaden, Gabler.
  7. Sułkowski Ł. (2002), Kultura organizacyjna - próba oceny znaczenia nurtu kulturowego w zarządzaniu, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Integracja i dezintegracja, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 928, AE, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu