BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Micherda Bronisław (Wydział Finansów)
Tytuł
Analiza finansowa w badaniu sprawozdania finansowego w świetle Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej
Financial Analysis in Auditing a Financial Statement in Light of International Auditing Standards
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 702, s. 5-21, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość finansowa, Sprawozdanie finansowe, Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (MSRF), Analiza finansowa
Financial accounting, Financial statements, International Standards of Finance Revision, Financial analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pierwszej części artykułu omówiono zasadę kontynuacji działalności będącej przesłanką wykorzystania analizy finansowej w badaniu sprawozdania finansowego. Następnie przedstawiono procedury analityczne zalecane w Międzynarodowych Standardach Rewizji Finansowej. W zakończeniu podano kierunki rozwoju procedur analitycznych przydatnych w badaniu sprawozdania finansowego.

The market method of management has led to significant changes in the methodology of financial statement review. These transformations have manifested themselves in new regulations and new standards for registered auditors, who are appointed on the basis of the aforementioned law. The author discusses the application of financial analysis procedures in this article. The premise for these deliberations is the going-concern principle, which is strongly emphasized under market conditions. The author closes the discussion by indicating the development directions for analytical procedures useful in auditing a financial statement. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski L., Problemy oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, SKwP, Warszawa 1998, nr 46.
 2. Brigham E.F., Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 1996.
 3. Burzym E., Rola biegłych księgowych w rozwiniętej gospodarce rynkowej oraz warunki ich działania, „Rachunkowość" 1992, nr 7.
 4. Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 5. Hołda A., Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej Zh, „Rachunkowość" 2001, nr 5.
 6. Kiziukiewicz T., Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w zarządzaniu firmą, „Ekspert", Wrocław 1995.
 7. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Biuletyn nr 53, Warszawa 2002.
 8. Micherda B., Straty i korzyści ekologiczne, „Rachunkowość" 2000, nr 8.
 9. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 2001, IASB, SKwP, Warszawa 2001.
 10. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej, SKwP, Warszawa 2001.
 11. Stasiewski T., Z-score - indeks przewidywanego upadku przedsiębiorstwa, „Rachunkowość 1996, nr 12.
 12. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. nr 121, poz. 591.
 13. Waśniewski T., Skoczylas W, Cash Flow w przedsiębiorstwie. Ustalanie i analiza, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1995.
 14. Waśniewski T., Skoczylas W, Jak korzystać ze sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, „Rachunkowość" 1999, nr 12.
 15. Waśniewski T., Skoczylas W., Wartość poznawcza nadwyżki pieniężnej przy ocenie efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa, „Rachunkowość" 1998, nr 10.
 16. Zabłocka S., Kartum D., Przewidywanie upadłości i bankructwa firm, „Rachunkowość" 2000, nr 2.
 17. IV dyrektywa Unii Europejskiej, „Rachunkowość" 1998, nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu