BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szlachta Jacek
Tytuł
Narodowy Plan Rozwoju Polski na lata 2007-2013
Poland's National Development Plan 2007-2013
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2004, nr 9, s. 23-37, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy, Polityka spójności, Polityka gospodarcza, Strategia rozwoju gospodarczego, Narodowy Plan Rozwoju (NPR)
Economic development, Cohesion policy, Economic policy, Economic development strategy, National Development Plan
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono rolę strategicznego programowania rozwoju społeczno-gospodarczego w Unii Europejskiej. Zaprezentowano także wnioski z Narodowego Planu Rozwoju Polski na lata 2000-2006 oraz założenia i prace nad Planem na lata 2007-2013. Jedną z podstawowych zasad wdrażania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej jest od roku 1989 właśnie zasada programowania, co oznacza, że finansowane są projekty składające się na wewnętrznie spójną strategię rozwojową.

The article presents the role of strategic programming of socio-economic development of the European Union. First, major conclusions drawn from programming of Poland's development within European Union standards in 2000-2006 are discussed. The following section of the article highlights the main assumptions associated with programming of European funds in the years 2007-2013. Against this background, proposals are presented for an agenda of drawing up Poland's National Development Plan 2007-2013, along with major components of the Assumptions of Poland's National Development Plan 2007-2013. Proposals of consulting social partners about NDP stage documents are presented in detail. Finally, the article illustrates expected macroeconomic effects of the National Development Plan and identifies major threats to modern medium-term programming of socio-economic development in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bradley J., [2000], The impact of Community Support Framework on Objective 1 countries - Greece, Ireland, Portugal and Spain 1989-2006, Economic nad Social Research Institute, Dublin.
 2. Bradley J., Zaleski J., [2003], Ocena wpływu Narodowego Planu Rozwoju Polski na lata 2004--2006, Gospodarka Narodowa Nr 7-8, s. 18-46.
 3. Budżetowo-finansowe skutki członkostwa Polski w Unii Europejskiej, [2002], Katedra Integracji Europejskiej im J. Monneta, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 4. Czykier-Wierzba D., [2003], Finansowanie polityki regionalnej w Unii Europejskiej, Twigger, Warszawa.
 5. Grosse T. (red.), [2004], Polska wobec nowej polityki spójności Unii Europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 6. Kawecka-Wyrzykowska E. (red.), [2003], Fundusze Unii Europejskiej a rozwój gospodarczy Polski, Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 7. Kijowski D., Kulesza M., Misiąg W, Prutis S., Stec M., Szlachta J., Zaleski J., [2004], Diagnoza stanu terytonalnej administracji publicznej w Polsce, Samorząd Terytorialny 1-2, Warszawa.
 8. Klamut M., Cybulski L. (red.), [2000], Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 9. Klamut M. (red.), [2000], Polityka budowy regionu konkurencyjnego. Strategie - modele - postęp technologiczny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Podstawy Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006. Promowanie rozwoju gospodarczego i warunków sprzyjających wzrostowi zatrudnienia, [2003], Komisja Europejska, Bruksela.
 11. Polska. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, [2003], Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 12. Polska. Wstępny Narodowy Plan Rozwoju 2000-2002, [1999], Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 13. Polska. Wstępny Narodowy Plan Rozwoju 2002-2003, [2002], Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 14. Rozporządzenia Rady Europejskiej dotyczące Funduszy Strukturalnych UE, [1999], Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich, oficjalne tłumaczenie Ministerstwa Gospodarki, Warszawa.
 15. Second progress report on economic and social cohesion, [2003], European Commission, Bruksela-Luksemburg.
 16. Szlachta J., [1997], Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Szlachta J., [2003], Narodowy Plan Rozwoju Polski na lata 2004-2006 - wybory strategiczne, Gospodarka Narodowa Nr 7-8, s. 1-17.
 18. Szlachta J., [2003], Narodowy Plan Rozwoju i Podstawy Wsparcia Wspólnoty - analiza zmian. Wnioski dla NPR na lata 2007-2013, Ekspertyzy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 19. Szlachta J., [2004], Znaczenie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności dla stymulowania trwałego wzrostu gospodarczego, w: Kołodko G. (red.) Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 20. Third report on economic and social cohesion. A new partnership for cohesion, convergence, competitiveness, cooperation, [2004], European Commission, Bruksela-Luksemburg.
 21. Unity, solidarity, diversity for Europe, its people and its territory. Second report on Economic and Social Cohesion, [2001], European Commission, Bruksela-Luksemburg.
 22. Założenia Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, [2004], Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 23. Znaczenie funduszy pomocowych Unii Europejskiej dla Polski, 2000, Szkoła Główna Handlowa, Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu