BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stolarczyk Mirosław
Tytuł
Strategie w sektorach schyłkowych
Źródło
Przegląd Organizacji, 2004, nr 7-8, s. 12-16
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Strategia przedsiębiorstwa, Likwidacja przedsiębiorstwa
Enterprise management, Corporation strategies, Closing down of business
Abstrakt
Zaprezentowano cztery klasyczne strategie wykorzystywane przez firmy w sektorach schyłkowych. Są to: strategia "żniw", strategia "wycofywania się" - dezinwestycji, strategia "przywództwa" i strategia "niszy". Strategie te generalnie określane są mianem strategii odwrotu, czy "gry końcowej", przy czym strategie "żniw" i "wycofywania się" zaliczane są do grupy strategii defensywnych, natomiast strategie "przywództwa" i "niszy" do grupy strategii ofensywnych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Y. ALLAIRE, M.E. FIRSIROTU, Myślenie strategiczne, PWN, Warszawa 2000, s. 352.
 2. A. BUSZKO, Nisza rynkowa w czasie transformacji, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2002, nr 9.
 3. H. DAVIDSON, Offensive Marketing. How to Make Your Competitors Follower, Gower, Hants 1987, s. 166-168.
 4. P. DOYLE, Marketing Management and Strategy, PrenticeHall, London 1994, s. 154.
 5. L. FALKENSTEIN, NICHECRAFT, Using Your Specialness to Focus Your Business, Corner Your Market and Make Customer Seek You Out, HarperCollins Publisher, New York 1996.
 6. J.P. GUILTINAN, G.W. P AUL, Marketing Management. Strategies and Programs, McGraw-Hill, New York 1985, s. 152.
 7. K.R. HARRIGAN, M.E. PORTER, End-game Strategies for Declining Industries, „Harvard Business Review", July-August 1983.
 8. D. JOBBER, Principles and Practice of Marketing, McGraw-Hill Book Company Europe, Bershire 1995, s. 572.
 9. Ph. KOTLER, Marketing. Analiza, planowanie, wdrożenie i kontrola, Gebethner & S-ka, Warszawa 1994, s. 354-355, 372-373.
 10. G. OSBERT-POCIECHA, Decyzje dywestycyjne - uwarunkowanie skutecznej restrukturyzacji, „Przegląd Organizacji" 1993, nr 10.
 11. G. OSBERT-POCIECHA, Dywestycje w przedsiębiorstwie, Wyd. AE, Wrocław 1998, s. 12, 45.
 12. M.E. PORTER, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 134, s. 136-137.
 13. M.E. PORTER, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1994, s. 262.
 14. M. RAJZER, Strategie dywersyfikacji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2000, s. 55.
 15. M. ROMANOWSKA, Zarządzanie strategiczne firmą, CIM, Warszawa 1996, s. 113-114.
 16. D. SIEMIENIAKO, Strategia niszy rynkowej. Nisza funkcji i cech na tle podstawowych strategii funkcjonowania przedsiębiorstw, „Marketing Serwis" 1997 grudzień, s. 30.
 17. J.K. STACHOWICZ, Zarządzanie procesami reorientacji strategicznej w przedsiębiorstwach przemysłów tradycyjnych, PWN,Warszawa 2001, s. 37.
 18. STRATEGOR, Zarządzanie firmą: strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1997, s. 590.
 19. A.A. THOMPSON, A.J. STRICKLAND, Strategie Management, Concepts and Cases. Irwin, Homewood, 1993, Wyd. VII.
 20. Wpływ likwidacji kopalń węgla kamiennego na gospodarkę lokalną i regionalną, red. F. KUŹNIK, „Prace Naukowe" AE Katowice 2003, s. 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu