BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajdzik Bożena
Tytuł
Jakość usług w administracji samorządowej
Źródło
Przegląd Organizacji, 2004, nr 7-8, s. 23-25
Słowa kluczowe
Usługi, Jakość usług, Administracja lokalna
Services, Quality of services, Local administration
Abstrakt
Podjęto próbę zdefiniowania jakości usług w administracji samorządowej na szczeblu gminy. Przedstawiono czynniki określające tę kategorię. Analizę przeprowadzono na podstawie studiów literaturowych i wyników przeprowadzonych badań bezpośrednich. Badaniami ankietowymi objęto wybrane gminy województwa śląskiego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. BANK, Zarządzanie przez jakość, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 1999, s. 60.
 2. L.L. BERRY, A. PARASURAMAN, V.A. ZEITHAML, The Service-Quality Puzlle, „Business Horizons", September-October 1988, s. 37.
 3. J. BORKOWSKI, Decyzja administracyjna, Zachodnie Centrum Organizacji, Łódź-Zielona Góra 1998.
 4. J. BORKOWSKI, Moja sprawa w urzędzie, Zachodnie Centrum Organizacji, Łódź-Zielona Góra 1998, s. 9, 16, 26.
 5. B. IWANKIEWICZ-RAK, Marketing organizacji niedochodowych. Wybrane problemy adaptacji w warunkach polskich, AE, Wrocław 1997, s. 14.
 6. A. IWASIEWICZ, Zarządzanie jakością, PWN, Warszawa-Kraków 1999, rozdz. I, s. 22-30.
 7. V.C JUDD, Differentiation withthe5-thP, „Industrial Marketing Management, 1987, vol. 16, s. 241-247.
 8. P. KOTLER, Marketing, Gebether i Ska, Warszawa 1994, s. 426.
 9. Ph. KOTLER, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Gebethner i Ska, Warszawa 1994, s. 432.
 10. Leksykon marketingu, pr. zb. pod red. J. ALTKORNA, T. KRAMERA, PWE, Warszawa 1998, s. 100.
 11. B. J. La LONDE, P.H. ZINSZER, Customer Service; Meaning and Measurement, NCPDM 1976.
 12. Marketing usług, pod red. A. STYŚ, AE, Wrocław 1996, s. 13-23.
 13. Cz. MARTYSZ, Właściwość organów samorządu terytorialnego w postępowaniu administracyjnym, Uniwersytet Śląski, Katowice 2000, s. 220.
 14. A. PAYNE, Marketing usług, PWE, Warszawa 1996, s. 217, 268.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu