BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalinowska-Nawrotek Barbara
Tytuł
Segregacja zawodowa kobiet na polskim rynku pracy
Professional Segregation of Women on the Polish Labour Market
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2005, nr 65, s. 313-325, bibliografia 28 poz.
Słowa kluczowe
Kobieta, Pozycja kobiety w społeczeństwie, Zatrudnienie kobiet, Rynek pracy
Woman, Women's position in society, Women employment, Labour market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest analiza polskiego rynku pracy w zakresie występowania zjawiska poziomej i pionowej segregacji zawodowej w latach 1993-2003 Przedstawiono koncepcje segregacji zawodowej. Omówiono zjawisko segregacji zawodowej w ujęciu poziomym oraz w ujęciu pionowym.

The main goal of the article is to analyse Polish labour market in the sphere of existing of the horizontal and vertical professional segregation of women in 1993-2003. Firstly, labour market theories of professional segregation were presented. Next, analysis of employment structure due to sex on the Polish labour market was made to show symptoms of existing horizontal and vertical professional segregation of women. Statistical data (GUS in Warsaw) and results of public opinion survey were used here. At the end conclusions and possibilities of diminishing professional segregation of women in Poland were described. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerzak-Paradowska B., Hebda-Czaplicka L, Kołaczek B., Zmiany własnościowe w polskiej gospodarce. Rozwój sektora prywatnego i jego wpływ na rynek pracy, w: Praca kobiet w sektorze prywatnym. Szanse i bariery, red. B. Balcerzak-Paradowska, IPiSS, Warszawa 2003.
 2. Bergmann B.R., The Effect on White Incomes of Discrimination in Employment, .Journal of Political Economy" 1971, nr. 79.
 3. Budrowska B., Duch-Krzysztoszek D., Titkow A., Kobiety i mężczyźni w pracy, w: Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet, red. A. Titkow, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.
 4. Ehrenberg R.G., Smith R.S., Modern Labor Economics. Theory and Public Policy, ed. 7, Addison Wesley Longman, New York 2000.
 5. Filer R.K., Hamermesh D.S., Rees A.E., The Economics of Work and Pay, ed. 6, HarperCollins College Publishers, New York 1996.
 6. Jarmołowicz W., Systemy wynagradzania w motywowaniu menedżerów, w: Przedsiębiorczość i konkurencyjność, red. J. Kotowicz-Jawor, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001.
 7. Jarmołowicz W., Woźniak B., Państwo jako podmiot polityki gospodarczej na rynku pracy. Elementy oceny, w: Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych, red. W. Jarmołowicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
 8. Kalinowska-Nawrotek B., Dyskryminacja statystyczna kobiet w Polsce i w Unii Europejskiej, w: Unifikacja gospodarek europejskich: szansę i zagrożenia, red. A. Manikowski, A. Psyk, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.
 9. Kalinowska-Nawrotek B., Wybrane aspekty dyskryminacji kobiet na polskim rynku pracy, „Badania Naukowe" nr 2, Wyższa Szkoła Umiejętności, Kielce 2003.
 10. Kołaczek B., Zatrudnienie kobiet i mężczyzn w Polsce w latach 1990-1999. Tendencje zmian, w: Kobiety i mężczyźni na rynku pracy. Rzeczywistość lat 1990-1999, red. B. Balcerzak-Paradowska, IPiSS, Warszawa 2001.
 11. Kryńska E., Instrumenty polityki strukturalnej na rynku pracy w Polsce w okresie dostosowań do Unii Europejskiej, „Ekspertyzy-Informacje" z. 3, IPiSS, Warszawa 1997.
 12. Manfredi S., Przegląd ustawodawstwa dotyczącego równości pici w Unii Europejskiej i jego wpływu na zatrudnienie kobiet, „Kobieta i Biznes" 1998, nr 3-4.
 13. Reynolds L.G., Masters S.H., Moser C.H., Labor Economics and Labor Relations, ed. 11, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 1998.
 14. Rybol-Stalewska R., Stalewski T., Studium nierówności. Szanse kobiet i mężczyzn -menedżerów, „Personel" 1998, nr 7/8.
 15. Równe prawa i szansę zawodowe kobiet i mężczyzn. Sytuacja prawna w Unii Europejskiej i w Polsce, red. E. Zielińska, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Opole 2003.
 16. Zielińska E., Działania Rady Europy w dziedzinie równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy, w: Wokół problemów zawodowego równouprawnienia kobiet i mężczyzn, red. R. Siemieńska, Wydawnictwo Naukowe Scholar we współpracy z Fundacją Promocji Prawa Europejskiego, Warszawa 1997.
 17. Zielińska E., Lekcja równouprawnienia, w: Prawne gwarancje równości kobiet i mężczyzn, z serii: „Biblioteczka Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn" z. 7, 3/2004.
 18. Inne źródła
 19. Krajowy Program Działań na rzecz Kobiet - II etap na lata 2003-2005, dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów 19.08.2003 r., red. Z. Dąbrowska, Wyd. Sekretariat Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, Warszawa 2003.
 20. Opinie o kobietach pracujących zawodowo, komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2003.
 21. Opinie o polityce rządu wobec kobiet, komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2002.
 22. Opinie o prawnych gwarancjach równości płci, komunikat z badań, CBOS, Warszawa 1999. Rocznik Statystyczny Pracy 2003, GUS, Warszawa 2004.
 23. Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 1999 r., GUS, Warszawa 2000.
 24. Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2001 r., GUS, Warszawa 2002.
 25. Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2002 r,, GUS, Warszawa 2003.
 26. Women in Transition (Kobiety epoki przejściowej), Raport UNICEF (http://www. uni-cef-icdc.org), Warszawa 1999.
 27. Zatrudnienie w gospodarce narodowej według wysokości wynagrodzeń za wrzesień 1993, GUS, Warszawa 1994.
 28. Zatrudnienie w gospodarce narodowej według wysokości wynagrodzenia za wrzesień 1996, GUS, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu