BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rybiński Janusz
Tytuł
Wynalazczość w dziedzinie obronności
Inventiveness in the Military Sector
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2004, nr 9, s. 26-33, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Wynalazczość, Ochrona dóbr niematerialnych, Ochrona informacji niejawnych, Obronność
Invention, Protection of intangible goods, Protection of classified information, Defences
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Organizacja Paktu Północnego Atlantyku, Unia Europejska (UE)
North Atlantic Treaty Organization (NATO), European Union (EU)
Abstrakt
Członkostwo Polski w NATO i w Unii Europejskiej nakłada obowiązek dostosowania przepisów o ochronie dóbr niematerialnych do zmieniających się warunków. Dotyczy to także resortu obrony narodowej, który coraz częściej wykorzystuje nowe technologie. W artykule przedstawiono kształtowanie się systemu wynalazczości z zakresu obronności państwa w aspekcie integracji z NATO i z UE.

Poland's membership in the NATO imposes on us a duty to adjust regulations concerning the protection of intangible assets to changing conditions. It also refers to the military sector which more and more often takes advantage of modern technologies. The article presents the development of the system of inventions in the military sector in an aspect of our access to the NATO an EU.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Antoszkiewicz J., Racjonalizacja wyrobu, Państwowy Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1984.
  2. Karpowicz A., Poradnik prawny dla ludzi twórczych: prawo autorskie, prasowe, wynalazcze, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wyd. ABC, Warszawa 1995.
  3. Koch M., Podstawowe procesy gospodarcze na szczeblu OW(RSZ), ZTiOG i ich charakterystyka, Wyd. Sztab Generalny WP, Warszawa 1984.
  4. Kotarba W., Dobra niematerialne w gospodarce, Wyd. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 1997.
  5. Kotarba W., Ochrona własności przemysłowej w gospodarce polskiej w dostosowaniu do wymogów Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Handlu, Wyd. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 2000.
  6. Rybiński J., Istota i znaczenie ochrony dóbr niematerialnych dla resortu obrony narodowej, Myśl Wojskowa, Nr 1/2003 r.
  7. Semprich Ż., Obowiązek ochrony informacji, „Rzeczpospolita", Nr 50 z l marca 1999 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu