BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyciślak Sławomir
Tytuł
System odporności przedsiębiorstwa
The Immune System of a Company
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2006, nr 1, s. 119-132
Organization and Management
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Zachowania przedsiębiorstw, Analiza porównawcza, Organizacja i zarządzanie, Przedsiębiorstwo na rynku
Enterprises, Enterprise behaviour, Comparative analysis, Organisation and management, Enterprise in the market
Abstrakt
Układ immunologiczny to jeden z trzech układów organizmu, obok układu nerwowego i hormonalnego współdecydujący o równowadze (homeostazie) podstawowych funkcji biologicznych ustroju (metabolizm, wzrost, rozrodczość, odporność). Autor używa metafory porównując układ immunologiczny do systemu odporności przedsiębiorstwa. W artykule zostały wyróżnione także systemy w oparciu o kryterium swoistości. Są nimi: podsystem barier zewnętrznych, podsystem obrony nieswoistej, podsystem rozmytej swoistości, podsystem obrony ukierunkowanej. Została także zdefiniowana i opisana postać czynnika zakłócającego. (abstrakt oryginalny)

The Immune system is, besides the nervous and hormonal systems, on of the three systems crucial for the balance (homeostasis) of the basic biological functions of the system (metabolism, growth, reproductiveness, immunity). The author uses a metaphor comparing the immune system to the resistance system of a company. In the article systems are also differentiated according to the criterion of peculiarity. They are as follows: the subsystem of external barriers, the subsystem of non-peculiar resistance, the subsystem of blurred peculiarity, the subsystem of targeted defence. The notion of the disturbance factor has been defined and described as well. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu