BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Saniewski Jerzy
Tytuł
Instrumenty pochodne a wycena przedsiębiorstwa
Derivatives and Valuation of an Enterprise
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2004, nr 9, s. 55-63, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wycena przedsiębiorstwa, Instrumenty pochodne
Enterprise management, Value Based Management (VBM), Enterprise valuation, Derivatives
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Polimm Sp. z o.o.
Abstrakt
Artykuł jest próbą scharakteryzowania wyceny instrumentów pochodnych w odniesieniu do teorii i praktyki zarządzania. W części empirycznej na przykładzie spółki Polimm przedstawiono analizę wyceny majątku. Zarysowano obszary i kierunki dalszych badań nad relacją między wyceną majątku a nauką zarządzania.

The article attempts to characterise the valuation of derivatives referring to the theory and practice of management. In the empirical part the analysis of assets' valuation on an example of the Polimm company is presented. Directions and aspects of further research on the relation between assets' valuation and management science are outlined in the final section of the paper.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamkiewicz Z., Ile wart jest twój biznes? Praktyczne wyceny, „Przegląd Organizacji" 1991, wydanie specjalne.
 2. Bailey Georgette T., Wild K., Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w Praktyce, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000.
 3. Banaszyk P., Przedsiębiorstwo w praktyce i teorii, PWE, Poznań 1992.
 4. Bonbright J.C., The Valuation of Property, New York 1937.
 5. Borowiecki R., Chomątowska M., Chomątowski S., Źródła i procedury wyceny wartości firmy, „Przegląd Organizacji" 1991, nr 7.
 6. Borowiecki R., Jaki A., Wycena wartości firmy metodą niemiecką i szwajcarską, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1992, nr 2.
 7. Borowiecki R., Wycena wartości firmy metodą fazową, „Przegląd Organizacji" 1991, nr 12.
 8. Brealey R.A., Meyers S.C., Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill, New York-St Louis 1991.
 9. Brigham E., Gapenski C., Zarządzanie Finansami, PWE, Warszawa 2000.
 10. Budziak T., Ile jest warte przedsiębiorstwo, Poltext, 1990.
 11. Davis E., Pointon J., Finanse i Firma, PWE, Warszawa 1997.
 12. Dobija M., Metoda empirycznych miar prawdopodobieństwa w rachunkowości, „Zeszyty Naukowe AE w Krakowie" 1998, nr 4.
 13. Hans B., Wrzosek S., Kufel M., Luty Z., Przykłady wyceny na potrzeby przekształceń własnościowych, „Przegląd Organizacji" 1991, nr 1.
 14. Hopfer A., Wycena nieruchomości, ART, Olsztyn 1991.
 15. Ignaciuk L, Jak ustalić wartość przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji" 1990, nr 6.
 16. Ignaciuk L, Od państwowego do prywatnego, „Przegląd Organizacji" 1991, nr 5.
 17. Jagiełło P., Kucharski K., Ile jest warte przedsiębiorstwo?, „Gazeta Bankowa" 1990, nr 6.
 18. Kamela-Sowińska A., Metody wyceny przedsiębiorstw i ich składników majątkowych, „Rachunkowość" 1992, nr 6-7.
 19. Kamela-Sowińska A., Wycena przedsiębiorstw i ich mienia w warunkach inflacji, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1994.
 20. Majewska E., Niewiadoma M., Wycena majątku przedsiębiorstwa w warunkach ruchu cen o charakterze inflacyjnym, „Zeszyty naukowe AE we Wrocławiu" 1998, nr 412.
 21. Penc J., Strategie Zarządzania, Placet, Warszawa 1994.
 22. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, International Accounting Standards, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu