BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sztyber Władysław Bogdan
Tytuł
Kontrowersje wokół podatku dochodowego od osób fizycznych
Controversies that surround the personal income taxs system
Źródło
Ekonomista, 2004, nr 4, s. 453-471, bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Podatki, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Polityka podatkowa, System podatkowy, Reforma podatkowa
Taxes, Individual income tax, Tax policy, Tax system, Tax reform
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest problemom określenia właściwego charakteru podatku dochodowego od osób fizycznych. Czy powinien on być progresywny, czy proporcjonalny? Przedstawione są argumenty zwolenników zastąpienia progresywnego - proporcjonalnym podatkiem dochodowym oraz przeprowadzona jest ich krytyka, a następnie uzasadnienie celowości stosowania progresywnego podatku dochodowego. Zwraca się też uwagę na nieadekwatność występującej w Polsce skali podatkowej z punktu widzenia wymogów zasady zdolności podatkowej, jako podstawowego kryterium rozkładu obciążeń podatkowych. Następnie prezentowana jest nie tylko ewolucja rządowych projektów reformy podatków dochodowych od osób prawnych oraz od osób fizycznych lecz również ich krytyczna ocena. W podsumowaniu przedstawione są najważniejsze wnioski z przeprowadzonej analizy.

The article attempts to define the essence of the personal income tax (PIT) system. Should it be progressive or proportional? The arguments in favour of replacing the now in force progressive scale by a proportional personal income tax are presented. Critical assessment of the progressive scale is followed by a substantiation of purposefulness of maintaining the progressive PIT system. The inadequacy of the PIT scale in force at present in Poland is pointed to, especially when the principle of the capacity to pay taxes, that is regarded as the main criterion of just distribution of tax burden, is taken into account. In the next part of this article the evolution of the government plans to reform the personal and corporate income tax system is discussed and critical remarks concerning those plans are formulated. The last part contains the most important conclusions derived from the analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Blajer P., Wszystko może się zmienić, „Rzeczpospolita" z 27 czerwca 2003a.
 2. Blajer P., Jedna stawka dla firm, „Rzeczpospolita" z 25 lipca 2003b.
 3. Dąbrowski M., Podatkowy populizm, „Rzeczpospolita" z 04-05 maja 2002.
 4. Gajl N., Teońe podatkowe w świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 5. Gaudemet P.M., Molinier J., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000.
 6. Gilowska Z., Podatek liniowy i sprawiedliwość społeczna, „Rzeczpospolita" z 25 czerwca 2003.
 7. Goliszewski M., Ludziom trzeba powiedzieć prawdę (rozmowa z Markiem Goliszewskim, prezesem BCC i wiceprzewodniczącym Komisji Trójstronnej, przeprowadzona przez Antoniego Kowalika), „Rzeczpospolita" z 11 czerwca 2003.
 8. Gwiazdowski R., Przezwyciężyć poczucie alienacji, „Rzeczpospolita" z 10 czerwca 2003.
 9. Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych na ogólnych zasadach za 2001 r., „Biuletyn Skarbowy" 2002, nr 4.
 10. Jabłoński P., Niewiara w ożywczą moc liniowego (wyniki sondażu przeprowadzonego przez Pracownię Badań Społecznych z Sopotu w dniach 5-7.07.2003 r. na 1014-osobowej próbie reprezentatywnej dla dorosłej ludności kraju), „Rzeczpospolita" z 11 lipca 2003.
 11. Król J., Duch Janosika, „Nowe Życie Gospodarcze" 2003, nr 13.
 12. Kuzińska H., Rola podatków pośrednich w Polsce, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2002.
 13. Leśniak G., Kołodko przedstawia założenia reformy, „Rzeczpospolita" z l lutego 2003a.
 14. Leśniak G., Kosmetyka zamiast reformy, „Rzeczpospolita" z 17-18 maja 2003b.
 15. Leśniak G., Jak obniżyć podatki, żeby budżet nie stracił, „Rzeczpospolita" z 12 marca 2003c.
 16. Leśniak G., Blajer P., Mniej ograniczeń, niższe podatki, „Rzeczpospolita" z 12-13 lipca 2003.
 17. Michalski A., Inwestycje zamiast podatków, „Rzeczpospolita" 2003.
 18. Nojszewska E., Podatek dochodowy jako narzędzie polityki gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002.
 19. Rosati D., Wyjdzie gospodarce na zdrowie, „Rzeczpospolita" z 28-29 czerwca 2003.
 20. Roczniki statystyczne z lat 1994-2002, GUS, Warszawa 1994-2002.
 21. Revenue Statistics 1965-1998, ODCE, Paryż 1999.
 22. Sobiech J., Kontrowersyjne problemy opodatkowania dochodów w Polsce, w: Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, red. A. Pomorska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003.
 23. Solska J., Bogaci nie płacą, „Polityka" 2003, nr 29.
 24. Styczeń M., Redystrybucyjne efekty podatku dochodowego i podatków pośrednich, w: Podatki i wydatki socjalne jako narzędzia redystrybucji dochodów gospodarstw domowych, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1999.
 25. Sztyber W.B., Społeczne aspekty wzrostu gospodarczego, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, „Ekonomia" 2003, nr 9.
 26. Teoretycznie możemy zrobić wszystko. Okrągły stół „Rzeczpospolitej". Eksperci finansowi, biznesmeni i politycy o polskim systemie podatkowym, „Rzeczpospolita" z 28 stycznia 2003.
 27. United States Tax Reform in 21st Century, zbiór artykułów, red. G.R. Zodrow, P. Mieszkowski, Cambridge University Press, Cambridge 2002.
 28. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. nr 80, poz. 350 z późn. zm.
 29. Wyżnikiewicz B., Czy podatek liniowy jest niesprawiedliwy?, „Rzeczpospolita" z 12 sierpnia 2003.
 30. Żyżyński J., Ekonomiczne realia, „Rzeczpospolita" z 9 stycznia 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu