BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rozkwitalska Małgorzata
Tytuł
Kultura organizacyjna korporacji transnarodowych oparta o społeczną odpowiedzialność
Culture of Transnationals Corporations Based on Corporate Social Responsibility
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2006, nr 2, s. 33-50, bibliogr. 27 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Kultura organizacji, Korporacje międzynarodowe, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Corporate culture, International corporation, Corporate Social Responsibility (CSR)
Abstrakt
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czym jest społeczna odpowiedzialność korporacji oraz jaką rolę odgrywa w kulturze organizacyjnej przedsiębiorstw transnarodowych. W pierwszej części dokonano charakterystyki korporacji transnarodowych. Druga część poświęcona została kulturze korporacji i jej roli w integrowaniu jej działań. W dalszej części przedstawiono koncepcję społecznej odpowiedzialności korporacji oraz sposoby regulacji działalności przedsiębiorstw transnarodowych. (abstrakt oryginalny)

In this article author tried give an answer what is Corporate Social Responsibility and its role in transnational corporations' organizational culture. In the first section there is a characteristic of transnational corporations. The second part is devoted to corporate culture and its role in an integration process of corporations' activities. The further sections look at the concept of Corporate Social Responsibility and ways by which activities of transnational corporations are regulated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aniszewska G., Gielnicka J., Firma to ja, firma to my, czyli jak tworzyć kulturę organizacyjną,, "Personel" 1997, nr 9-10.
 2. Annan K., A compact for the new century, New York, UN, http://www.un.org.News/Press/docs/1999/1999021_sgsm6881.html.
 3. Bate P., The Impact of Organizational Culture on Approaches to Organizational Problem Solving, "Organizational Studies" 1984, No 5.
 4. Dunning J.,H., Multinational Enterprises and the Global Economy, Addison-Wesley, Workingham 1993.
 5. Fryzel B., Ontologia kultury korporacyjnej, "Organizacja i Kierowanie" 2003, nr 4 (l 14).
 6. Gierszewska G., Wawrzyniak B., Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, poltext, Warszawa 2001.
 7. Green Paper. Promoting framework for Corporate Social Responsibility, Commission of the European Communities, Brussels 2001, COM(2001) 366 final.
 8. G3 Version for public comment. 2 January - 31 March 2006, Global Reporting Initiative, Amsterdam 2006.
 9. Höhnen P., Can social responsibility survive 2005?, "Ethical Corporation" 2005, January.
 10. http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/incsr-rse.nsi7en/h_rs00094e.html
 11. Kostera M, Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 1994.
 12. Koźmiński A., Zarządzanie międzynarodowe. Konkurencja w klasie światowej, PWE, Warszawa 1999.
 13. Luo Y., How does globalization affect corporate governance and accountability?, "Journal of International Management" 2005, 11.
 14. Nizard G., Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, PWN, Warszawa 1998,
 15. Nowakowski M.K., red., Biznes międzynarodowy - obszary decyzji strategicznych, Key Text, Warszawa 2000.
 16. Nowakowski M.K., Wajszczuk J.J., Globalizacja i biznes: powrót do źródeł i wartości, "Organizacja i Kierowanie" 2003, nr 4 (114).
 17. Rozkwitalska M., Efekty strategü produkcji międzynarodowej korporacji transnarodowych w gospodarce goszczącej bezpośrednie inwestycje zagraniczne, [w:] Tubielewicz A., red., Problemy zarządzania, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2004.
 18. Rugman A., Verbeke A., Regional transnational and Triad strategy, "Transnational Corporation" December 2004, Vol. 13, No 3.
 19. The Business Case for Sustainable Development. Making a difference toward the Johannesburg Summit 2003 and beyond, World Business Council for Sustainable Development Switzerland, September 2001.
 20. The Desirability and Feasibility of ISO Corporate Social Responsibility Standards, Final Report, ISO COPOLCO, Port-of-Spain, Trinidad and Tobago, May 2002.
 21. The OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Meeting of the Council at Ministerial Level, OECD, Paris 2000.
 22. The social responsibility of transnational corporations, UN, UNCTAD, New York and Geneva 1999.
 23. Transnational Corporations in World Development, United Nations Center on Transnational Corporations, New York 1983.
 24. Winniczuk L., Ludzie, zwyczaje, obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, PWN, Warszawa 1983, toml.
 25. World Investment Report 2005: Transnational Corporations and Internationalization of R&D, UNCTAD, UN, New York and Geneva 2005.
 26. World Investment Report 2004: The Shift Towards Services, UNCTAD, UN, New York and Geneva 2004.
 27. Zaorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, PWN, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu