BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zagożdżon Beata
Tytuł
Partnerstwo publiczno-prywatne jako zalecany przez UE system finansowania inwestycji
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2004, nr 9, s. 39-48
Słowa kluczowe
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Sytuacja gospodarcza, Atrakcyjność inwestycyjna
Public-Private Partnerships (PPP), Economic situation, Investing attractiveness
Firma/Organizacja
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Komisja Europejska, Unia Europejska (UE)
European Investment Bank (EIB), European Commission, European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest omówienie najważniejszych czynników determinujących przygotowanie udanego projektu PPP w aspekcie wymagań Komisji Europejskiej oraz Praktycznej jego implementacji. Artykuł został oparty na obowiązujących wytycznych Komisji Europejskiej dla przedsięwzięć publiczno-prywatnych Guidelines for Successful Public - Private - Partnership.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Bitner: Modele partnerstwa publiczno-prywatnego w krajach Unii Europejskiej, "Finanse KOmunalne" 2003, nr 2, s. 34.
  2. Guidelines for Successful Public - Private - Partnerships. European Commission, Directorate-General Regional Policy, Brukssels, January 2003.
  3. Partenrstwo publiczno-prywatne jako metoda rozwoju infrastruktury w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, Warszawa, październik 2002.
  4. "Wdrażanie Strategii Lizbońskiej. Reformy dla rozszerzonej Unii". Raport Komisji na wiosenny szczyt Rady Europejskiej, 26 marca 2004, COM(2004)29.
  5. Zielona Księga http://europa.eu.int/comm/internal_market/ppp.
  6. J. Zysnarski: Partnerstwo publiczno-prywatne. Teoria i praktyka, ODDK sp. z o.o., Gdańsk 2003, s. 58-59.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu