BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sułkowski Łukasz
Tytuł
O potrzebie niefundamentalistycznego dyskursu w epistemologii zarządzania
Non-Fundamentalist Manner of Conducting Management Sciences
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2006, nr 1, s. 53-65, przyp.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Metodologia organizacji i zarządzania, Teorie zarządzania, Organizacja i zarządzanie
Management, Organisation and management methodology, Management theories, Organisation and management
Abstrakt
Artykuł przedstawia postulaty niefundamentalistycznego sposobu uprawiania nauk o zarządzaniu. Oznacza to konieczność przyjmowania pluralistycznych zasad dyskursu naukowego z uwzględnieniem wpływu wielu nauk społecznych, ekonomicznych, technicznych, a nawet przyrodoznawstwa. Sugerowane jest odejście od uniwersalizmu na rzecz relatywizmu, pogłębienie refleksyjności dyscypliny oraz krytycznych nurtów analizy praktyki zarządzania. (abstrakt oryginalny)

The article presents postulates of non-fundamentalist manner of conducting management sciences. This means the necessity of adopting pluralist principles of scientific discourse with :he consideration of many social, economic, technical and natural sciences. Broadening of the reflectiveness of the discipline and of critical trends of the management practice analysis as well as departing from universalism towards relativism are suggested. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andreski S., Czarnoksięstwo w naukach społecznych, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.
 2. Auroux S., Y. Weil, Dictionnaire des auteurs et dess themes de la philosophic, Hachette, Paris 1991, s. 74,.
 3. Clegg S., Modern Organisations: Organisation Studies in the Postmodern World, Sage, London 1990.
 4. Czarnooka M., Nowożytne pojęcie podmiotu a jego współczesne erozje, "Wiedza a podmiotowość", IFiS PAN Warszawa 1998, s. 31-32.
 5. Czarnooka M., Natura prawdy a wiedza bez założeń, [w:] Wiedza a założeniowość, IFiS PAN, Warszawa 1999, s. 57.
 6. Deetz S., Transforming Communication, Transforming Business: Building Responsive and Responsible Workplaces, Cresskill, Hapton 1995, s. 4.
 7. Fontrodona J., D. Mele, Philosophy as a Base for Management: An Aristotelian Inlegralive Proposal, "Philosophy of Management. Formerly Reason in Practice" 2002, nr 2, vol. 2.
 8. Geertz C., " Wiedza lokalna" i j ej granice: obiter dicta, [w:] C. Geertz, Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne, Universitas, Kraków 2003, 170-179.
 9. Habermas J., Przeciwko pozytywistycznie przepołowionemu racjonalizmowi, [w: j "Racjonalność i styl myślenia", IFiS PAN, Warszawa 1992, s. 78-104.
 10. Hatch M.J., Teorie organizacji, PWN, Warszawa 2002, s. 55-57.
 11. Hempoliński M., Krytyka fundamentalizmu epistemologicznego, [w:] Wokól fundamentalizmu epistemologicznego, red. J. Rolewski, S. Czerniak, IFiS PAN, Warszawa 1991, s. 71-74.
 12. Klincewicz K., Zarządzanie wiedzą jako przykład mody w zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie" 2004 nr l (115), s. 15-32.
 13. Krzyżanowski L.J., O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, filozofia, dylematy, PWN Warszawa 1999.
 14. Kühn T., Logic of Discovery or Psychology of Research, [w:] Criticism and the Growth of Knowledge, red. I. Lakatos, A. Musgrave, Cambridge 1970, s. 4.
 15. Kühn T.S., Struktura rewolucji naukowych, red. S. Amsterdamski, PWN, Warszawa 1968; T.S. Kühn, The Road since "Structure ", ed. J. Conant, J. Haugeland, The University of Chicago Press, Chicago 2000.
 16. Laudan L., Demystyfying Undetermination, "Minnesota Studies in the Philosophy of Science" 1990, nr 14 1990, s. 267-297.
 17. Laurie N., C. Cherry, Wanted: Philosophy of Management, "Philosophy of Management. Formerly Reason in Practice" 2003, nr 1, vol. 3.
 18. Losee J., A Historical Introduction to the Philosovhy of Science, wyd. 3, Oxford University Press, Oxford 1993, s. 12-17.
 19. Markowć M., Problem prawdy w krytycznych naukach społecznych, [w:] Racjonalność współczesności, PWN Warszawa 1992, s. 147-163.
 20. McMullin E., Logiczność a racjonalność: uwagi o teorii nauki Toulmina, [w:] "Racjonalność i styl myślenia" ,IfiS PAN, Warszawa 1992, s. 156-159,
 21. Motycka A., Filozofia nauki a problem założeniowości w nauce, [w:] "Wiedza a założeniowość", IFiS PAN Warszawa 1999, s. 23-24.
 22. Pugh D.S., Studing Organisational Structure and Process, [w:] Beyond Method. Strategies for Social Research, red, G. Morgan, Sage, Beverly Hills-London-New Delhi 1983, s. 47.
 23. Rorty R., Filozofia a zwierciadło natury, Aletheia, 1999.
 24. Scott W.R. Organisations. Rational, Natural and Open Systems, Englewood Cliffs, 1987, s. 5.
 25. Sokal A., J. Bricmont, Modne bzdury. O nadużywaniu pojęć z zakresu nauk ścisłych przez postmodernistycznych intelektualistów, Prószyński i s-ka, Warszawa 1998.
 26. Tempczyk M., Poznanie naukowe a emocje, [w:] "Wiedza a emocje", IFiS PAN, Warszawa 2003, s. 241-250.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu