BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wójcik Cezary
Tytuł
O reżimie kursowym złotego w fazie przedakcesyjnej i tempie wstąpienia Polski do Europejskiego Mechanizmu Kursowego 2
Źródło
Ekonomista, 2003, nr 5, s. 661-673, bibliogr. 51 poz.
Słowa kluczowe
Europejski Mechanizm Kursowy (ERM II), Systemy walutowe, Integracja gospodarcza Polski z UE
Exchange Rate Mechanism (ERM II), Currency systems, Poland's economic integration with the EU
Abstrakt
Autor koncentruje się na dwóch kluczowych kwestiach związanych z integracją Polski z Unią Europejską: Czy stosować kurs płynny, w czystej jego postaci oraz jaki jest optymalny moment przyłączenia złotego do tego systemu
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartolini L., Prali A., Soft Exchange Rate Bands and Speculative Attacks: Theory, and Evidence from the EMK since August 1993, WP/98/156, IMF, Washington D.C, listopad 1998.
 2. Begg D., Halpern L., Wyplosz Ch., Monetary and Exchange Rate Policies, EMU and Central and Eastern Europe, CEPR, „Forum Report on the Economic Policy Initiative" 1999, nr 5.
 3. Bernanke B.S., Laubach Th., Mishkin F.S., Posen A.S. Inflation Targeting: Lessons from the International Experience, Princeton, New York 1999.
 4. Bratkowski A., Rostowski J., Zlikwidować złotego, „Rzeczpospolita", marzec 1999.
 5. Bratkowski A., Rostowski J., Unilateral Adoption of the Euro by EU Applicant Countries: The Macroeconomic Aspects, Paper presented at the sixth Dubrovnik Economic Conference, Dubrovnik czerwiec 2000.
 6. Byung-Yeon K., Korhonen L., Equilibrium Exchange Rates in Transition Countries: Evidence from Dynamic Heterogeneous Panel Models, BOFIT, 2002.
 7. Calvo G., Guillermo A., Reinhart C.M., Fear of Floating, University of Maryland, Maryland 2000.
 8. Calvo G., Reinhart C., Fixing For Your Life, „NBER Working Paper" 2000, nr 8006.
 9. Chojna-Duch E., Trzeba umieć przyjmować, „Rzeczpospolita" 2002, nr 90.
 10. Coricelli F., Exchange Rate Arrangements in the Transition to the EMU. Some Arguments in Favour an Early Adoption of the Euro, Paper presented at the East-West conference, OeNB, listopad 2000
 11. Dornbusch R., Expectations and the Exchange Rate Dynamics, „Journal of Political Economy" 1976, nr 84
 12. Eijffinger S.C.W., Haan de J., European Monetary and Fiscal Policy, Oxford University Press, Oxford 2000.
 13. Egert B., Equilibrium Exchange Rate in Central Europe's Transition Economies: How Far is Heaven? University of Paris 2002, nr 10, mimeo.
 14. Equilibrium Real Exchange Rates in Accession Countries, „Weekly Review of Financial Market Developments" 2002, nr 12.
 15. Fic T., The Polish Zloty and Currency Speculation, Discussion Papers DIW, Berlin 2002.
 16. Fidrmuc J., Schardax F., The Pre-Ins Ante Portas - EMU Enlargement, Optimum Currency Area, and Nominal Convergence. In Focus on Transition (2), Oesterreichische Nationalbank, Vienna 2000.
 17. De Grauwe P., Inflation Targeting to Achieve Inflation Convergence in the Transition Towards EMU, „CPER Discussion Paper" 1996, nr 1457.
 18. Halpern L., Wyplosz C., Economic Transformation and Real Exchange Rates in the 2000s: The Balassa-Samuelson Connection, http://heiwww.unige.ch/~wyplosz/2001.
 19. Hausmann R., Panizza U., Stein E., Why Do Countries Float the Way They Float, Inter-American Development Bank, Washington 2000.
 20. IHF, Washington.
 21. Kowalewski P., Nie ma drogi na skróty, „Magazyn Finansowy PG", styczeń 2000a.
 22. Kowalewski P., From Float Towards a Hard Peg - is there an Alternative for the Membership in the ERM2 (The Revision of Poland's Experience with the Exchange Rate in the Past and Prospects for the Future), Paper Prepared for the ACE PHARE Conference Under the title „Alternatives of Exchange Rate Regime in Advanced Transition Economies", Vienna, wrzesień 2001.
 23. Krugmann R.P., Target Zones and Exchange Rate Dynamics, ,NBER Working Papers", styczeń 1998 nr 2481.
 24. Lutkowski K., Skórka nie warta wyprawki, „Gazeta Bankowa" 2000a, nr 26.
 25. Lutkowski K., Czy autonomiczna polityka pieniężna rzeczywiście stoi na straconej pozycji, „Bank i Kredyt" 2000b, nr 11.
 26. Lutkowski K., Czy warto śpieszyć się do euro?, „Rzeczpospolita" z 8 czerwca 2002.
 27. Małecki W., Sławiński A., Piasecki R., Żuławska U., Kryzysy walutowe, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001.
 28. Mishkin F., International Experience with Different Monetary Policy Regime, „NBER Working Paper" 1999, nr 7044.
 29. Mishkin F., Inflation Targeting in Emerging Markets, „NBER Working Paper" 2000, nr 7618.
 30. Melitz J., Geography, Trade and Currency Union (CEPR), „Discussion Paper Series" 2001, nr 2987.
 31. Osiński J., Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego w okresie 1993-1997. Doświadczenia i możliwość wykorzystania w przyszłości wniosków z nich płynących, „Bank i Kredyt" 1999, nr 7-8.
 32. Persson T., Currency Unions and Trade: How Large is the Treatment Effect?, Economic Policy, London, październik 2001.
 33. Pietrzak E., Droga w przeszłość, „Gazeta Bankowa" 2000, nr 29.
 34. Pietrzak E., O złotym, euro, jednostronnej euroizacji, „Gazeta Bankowa" 2002a, nr 6.
 35. Pietrzak E., Z kijem o kursie, „Gazeta Bankowa" 2002b, nr 28.
 36. Raport w sprawie korzyści i kosztów integracji Rzeczpospolitej Polskiej z Unią Europejską, Rada Ministrów, Warszawa 2000.
 37. Rose A.K., One Money, One Market: The Effect of Common Currencies on Trade. In Economic Policy: A European Forum, Centre for Economic Policy Research, London, kwiecień 2000.
 38. Rose A., Wincoop van E., National Money as a Barrier to Trade: The Real Case for Currency Union, „American Economic Review (Papers and Proceedings)", maj 2001, nr 91 (2).
 39. Rzeszutek E., Polityka kursu złotego - dylematy okresu przedakcesyjnego, „Bank i Kredyt" 1999, nr 7-8.
 40. Sławiński A., Wschodnie sztuki walki, „Gazeta Bankowa" 2001a, nr 14.
 41. Sławiński A., Dmuchanie na zimne, „Gazeta Bankowa" 2001b, nr 16.
 42. Sławiński A., The Exchange Rate and Bond Prices Reactions to Changing Fundamentals: the Case of Poland, Paper presented at the seminar at the Oestrreichische Nationalbank, Vienna, wrzesień 2001 c.
 43. Sławiński A., Polowanie na dobry moment, „Rzeczpospolita" z 25 maja 2002.
 44. Svensson L., An Interpretation of Recent Research on Exchange Rate Target Zones, „Journal of Economic Perspectives" 1992, nr 4, jesień.
 45. Svensson L., Open-Economy Inflation Targeting, „NBER Working Paper" 1998, nr 6545.
 46. Średniookresowa strategia polityki pieniężnej na lata 1999-2003, Narodowy Bank Polski, RRP, Warszawa, wrzesień 1998.
 47. Tymoczko D., Unijne pieniądze i kurs złotego, „Rzeczpospolita" z 16-17 marca 2002.
 48. Willamson J., Exchange Rate Regime for Emerging Markets: Reviving the Intermediate Option, Institute for International Economics, Washington D.C., wrzesień 2000.
 49. Wójcik C., A Critical Review of Unilateral Euroization Proposals, „Focus on Transition" 2000a, nr 2.
 50. Wójcik C., Dylematy polskiej polityki kursowej na drodze do Unii Gospodarczej i Walutowej, „Gospodarka Narodowa" 2001, nr 7-8.
 51. Wójcik C., Ryzyko jest duże. Jakie mogłyby być skutki jednostronnego wprowadzenia euro w Polsce, „Rzeczpospolita" z 26 stycznia 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu