BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czekaj Janusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Jabłoński Marek (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Metodyczne aspekty analizy kapitału intelektualnego organizacji
Źródło
Przegląd Organizacji, 2004, nr 10, s. 11-14
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Wartość przedsiębiorstwa, Przewaga konkurencyjna, Metody organizatorskie
Intellectual capital, Enterprise value, Competitive advantage, Organizational methods
Abstrakt
O wartości rynkowej przedsiębiorstwa decyduje nie tylko kapitał finansowy, ale również kapitał intelektualny. W opracowaniu podjęto próbę sformułowania wytycznych w zakresie analizy i pomiaru kapitału intelektualnego organizacji. Zawarto przegląd możliwych w tym względzie ujęć i koncepcji.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. M. BIELSKI, Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 132.
 2. N. BONTIS, N.C. DRAGONETTI, K. JACOBSEN, G. ROOS, The Knowledge Toolbox: a Review of the Tools Available to Measure and Manage Intangible Resources, "European Management Journal" 1999, vol. 17, nr 4.
 3. B. DAVIS, The Power of Knowledge Pattern Recognition, Kaieteur Institute for Knowledge Management, Toronto 2000.
 4. K.N. DERVITSIOTIS, The Importance of Conversations-for-action for Effective Strategic Management, "Total Quality Management" 2002, vol. 13, nr 8, s. 1087-1098.
 5. M. DOBIJA, Kapitał ludzki i intelektualny w aspekcie teorii rachunkowości, http://janek.ae.krakow.pl/~zkrach/pobranie.htm stan na 10 czerwca 2004.
 6. K. FELKER, WOŹNIAKOWSKI A., Zwiększanie wartości firmy poprzez inwestycje w kapitał ludzki, [w:] D. DOBIJA (red.), Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, Polska Fundacja Promocji Kadr-Zarząd, Warszawa 2003, s. 85-96.
 7. M.J. HATCH, Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, ss. 67, 175.
 8. Z. HOCKUBA, Nowa ekonomia instytucjonalna - czy zdominuje nasze myślenie w rozpoczynającym się stuleciu, [w:] A. WOJTYNA (red.), Czy ekonomia nadąża z wyjaśnianiem rzeczywistości?, Tom I, PTE, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001, s. 39-56.
 9. International Federation of Accountants, The Measurement and Management of Intellectual Capital, Financial and Accounting Committee 1998.
 10. D. O'DONNELL, P. O'REGAN, The Structural Dimension of Intellectual Capital: Emerging Challenges for Managerial and Accounting, "Southern African Business Review" 2000, Vol. 4, nr 2, s. 14-20.
 11. R. PASCALE, in, Surfing the Edge of Chaos, Crown Business, New York 2001.
 12. P.K. PHERSON, S. PIKE, Accounting, Empirical Measurement and Intellectual Capital, "Journal of Intellectual Capital" 2001, Vol. 2, nr 3, s. 246-260.
 13. A.E. SINGER, J. CALTON, Dissolving the Digital Dilemma: Meta-theory and Intellectual Property, "Human System Management" 2001, vol. 20, nr 1.
 14. J. STRUŻYNA, Obrazy kapitału całkowitego firmy, "Organizacja i Kierowanie" 2002, nr 1.
 15. K. SVEIBY, The New Organizational Wealth, Berrett-Ko-ehler, San Francisco, 1997.
 16. K. ZIMNIEWICZ, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 1999, s. 28 i dalsze.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu