BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Parzymies Stanisław
Tytuł
Trójkąt Weimarski w poszerzonej Unii Europejskiej
Źródło
Sprawy Międzynarodowe, 2004, nr 2, s. 21-43
Słowa kluczowe
Stowarzyszenia, Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Współpraca gospodarcza
Associations, Economic and political integration of Europe, Economic cooperation
Abstrakt
Współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego zainicjowana została w 1991 roku. Opracowanie daje wgląd w historyczne znaczenie tego ugrupowania oraz przyczyny jego powołania. Omawia takie aspekty jego funkcjonowania jak bilans współpracy krajów członkowskich, wyszczególniając korzyści, straty i oczekiwania każdego z członków. Daje obraz perspektyw współpracy weimarskiej po akcesji Polski do Unii Europejskiej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. P. Buras, Polska polityka wobec Unii Europejskiej. Dyplomacja czy szantaż?, Rzeczpospolita z 25 lutego 2004
 2. J. Barcz, A. Michoński (wyb. i opr.), Traktat akcesyjny. Traktaty stanowiące podstawę Unii. Prawo polskie - dokumenty. Warszawa 2003
 3. Projekt traktatu ustanawiającego konstytucje dla Europy, przyjęty w drodze konsensusu przez Konwent Europejski w dniach 13 czerwca i 10 lipca 2003 r., przedłożony przewodniczącemu Rady Europejskiej w Rzymie 18 lipca 2003 r., Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Luksemburg 2003
 4. J. Reiter, M. A. Cichocki, Trójkąt Weimarski. Usuwanie przeszkód. Rzeczpospolita z 29-30 maja 2004 r., oraz Rzeczpospolita z 12 lipca 2004 r.
 5. W. Cimoszewicz, Polska w zamęcie świata. Gazeta Wyborcza z 12-13 czerwca 2004 r.
 6. H.-D. Genscher, Allocution de bienvenue au colloque sur le theme "La France, l'Allemagne, la Pologne et l'elargissement a l'Est de l'Union europenne; le Triangle de Weimar a-t-il un avenir?", Documents, 2001-2002, nr 56
 7. K. Skubiszewski, Polska polityka zagraniczna w 1991 r., Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej, 1993
 8. S. Parzymies, Przyjaźń z rozsądku. Francja i Niemcy w nowej Europie. Warszawa 1994
 9. B. Klich, Polacy, Niemcy i Francuzi, Kraków 1999
 10. B. Geremek: Trójkąt Weimarski, Przegląd Środkowoeuropejski, 1998, nr 20-21
 11. M. Dobroczyński (red.), Niemcy-Polska-Rosja. Bezpieczeństwo europejskie i współpraca społeczeństw, Warszawa 1996
 12. H. Bogusławska, Współpraca polityczno-wojskowa w ramach Trójkąta Weimarskiego, Warszawa 2000
 13. M. Kosman, Polska w Trójkącie Weimarskim, Przegląd Zachodni, 1999, nr 3
 14. M. Kazana, Stosunki z Francją. Trójkąt Weimarski. Frankofonia, Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1999
 15. L. Kuhnhardt, H. Menudier, J. Reiter, Le Triangle de Weimar. Les relations franco-germano-polonaises comme moteur de l''ntegration europeenne, Bonn 2000
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0038-853X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu