BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Moczulska Marta, Winkler Renata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Partycypacja pracowników a satysfakcja z pracy
Źródło
Problemy Jakości, 2007, nr 2, s. 21-25, bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Partycypacja pracowników w zarządzaniu, Praca, Organizacja pracy, Zadowolenie z pracy
Personnel participation in management, Labour, Work organisation, Job satisfaction
Abstrakt
Artykuł na temat satysfakcji z pracy jako efektu partycypacji. Omówiono pojęcia satysfakcji z pracy oraz partycypacji pracowników.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bańka A.: Psychologia organizacji, [w:] Strelau J. (red.) Psychologia - podręcznik akademicki Tom III: Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.
 2. Błaszczyk B., Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem w krajach Europy Zachodniej, PWE, Warszawa 1988.
 3. Borkowska S., Formy udziału pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1990, nr 7.
 4. Borkowska S., Zarządzanie partnerskie, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1994, nr 2.
 5. Daniecki W., Podmiotowe uczestnictwo w zarządzaniu, Ursa Consulting, Olsztyn 1998.
 6. Egan T.M., Yang B., Bartlett K.R., The Effects of Organizational Learning Culture and Job Satisfaction on Motivation to Transfer Learning and Turnover Intention, "Human Resource Development Quarterly" 2004, nr 15 (3).
 7. Fields D., Taking the Measure of Work: A Guide to Validated Scales for Organizational Research and Diagnosis, Sage Publications Inc., Thousand Oaks-London-New Delhi 2002.
 8. French J.R.P., As D., Israel J., An experiment on participation in a Norwegian Factory, "Human Relations" 1960, nr 13 (2).
 9. Glisson Ch., Durick M., Predictors of Job satisfaction and Organizational Commitment in Human Service Organizations, "Administrative Quarterly" 1988, nr 33 (1).
 10. Gordon J.R., A Diagnostic Approach To Organizational Behavior, Allyn and Bacon, Inc., Boston-London-Sydney-Toronto 1987.
 11. Hennestad B. W., Implementing participative management, "The Journal of Applied Behavioral Science" 2000, nr 36 (3).
 12. Ivancevich J., Different goal setting treatments and their effects on performance and job satisfaction, 'Academy of Management Journal" 1977, nr 20(3).
 13. Kim S., Participative management and job satisfaction: Lessons for management leadership, "Public Administration Review" 2002, nr 62(2).
 14. Kizilos P., Crazy about empowerment?, "Training" 1990, nr 27(12).
 15. Kiiskii F., Employee satisfaction In higher education: the case of academic and administrative staff In Turkey, "Career Development International" 2003, nr 8(7).
 16. Locke E. A., The Nature and Causes of Job Satisfaction. [w:] Handbook of Industrial and Organizational Psychology, M. D. Dunnette (red.), Rand McNally, Chicago 1976.
 17. Makin P., Cooper C., Cox Ch., Organizacja a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000Mendel T., Partycypacja pracowników w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 18. Muczyk J. P., Reimann B. C., The case for directive leadership, "The Academy of Management Executive" 1987, nr l (3).
 19. Norma PN ISO 9004:2000, Systemy zarządzania jakością - wytyczne doskonalenia zarządzania, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2001.
 20. Reber A.S., Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.
 21. Ritchie J. B., Miles R.E., An analysis of quantity and quality of participation as mediating variables in the participative decision making process, "Personnel Psychology" 1970, nr23 (Autumn).
 22. Sagie A., Koslowsky M., Participation and empowerment in organizations. Modeling, effectiveness and applications, Sage Publications Inc., Thousand Oaks-London-New Delhi 2000.
 23. Sashkin M., Changing toward participative management approaches: model and methods, "The Academy of Management Review" 1976, nr l (3).
 24. Schneider D.S., Vaught B.C., A Comparison of. Job Satisfaction between public and private sector managers, "Public Administration Quarterly" 1993, nr 17 (1).
 25. Słownik języka polskiego wersja elektroniczna wydana na CD-ROM, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-szawa-Wrocław 2000.
 26. Ting Y., Determinants of job satisfaction of Federal Government Employees, "Public Personnel Management" 1997, Nr26(3).
 27. Wratny J., Partycypacja pracownicza. Studium zagadnienia w warunkach transformacji gospodarczej, Instytut Pracy i Spraw Społecznych, Warszawa 2002.
 28. Yohe S. W., Hatfield L., Moderating factors in participative management, Allied Academies International Conference, Las Vegas 2003.
 29. Zimniewicz K., Techniki zarządzania, PWE, Warszawa 1991.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu