BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępień Marta (Wydział Finansów)
Tytuł
Funkcja informacyjna rachunkowości a ochrona środowiska w świetle badań ankietowych
The Information Function of Accounting and Environmental Protection in Light of Survey Results
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 702, s. 69-82, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Informacyjna funkcja rachunkowości, Ochrona środowiska, Badania ankietowe
Information function of accounting, Environmental protection, Questionnaire survey
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano opinie respondentów (członków zarządów, głównych księgowych i służb ochrony środowiska) odnośnie wybranych zagadnień dotyczących tworzenia w rachunkowości informacji o ochronie środowiska. Dane rozpatrywano według branż, stanowisk, wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

One of the environmental challenges of modern times is the generation and use of information regarding the impact of business operations on the environment and quality of life. It appears justified to view the information function of accounting as an attempt to obtain practitioner opinions on the role of accounting in producing economic information on environmental protection. To this end, the author used surveys addressed to management personnel at business establishments, including managers of financial and accounting departments. The purpose of the article is to present respondent opinions on several selected issues concerning the generation in accounting of information on environmental protection. Respondent opinions confirm the appropriateness of the research, the objective of which is to indicate the role of accounting in an environmental information system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Burzym E., Rola i funkcje rachunkowości w roku 2000, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, SKwP, nr 16, Warszawa 1990.
  2. Kuzior A., Strojek M., Co wiedzą księgowi o „zielonej" rachunkowości?, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, SKwP, nr 33, Warszawa 1995.
  3. Radecki W., Nowe przepisy o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, „Problemy Ekologii" 2001, nr l i 2.
  4. Sawicki K., Informacyjno-sprawozdawcza funkcja rachunkowości jednostek gospodarczych, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, SKwP, nr 35, Warszawa 1995.
  5. Stcpień M., Rachunkowość a ochrona środowiska w opinii biegłych rewidentów (wyniki badań ankietowych) [w:] Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.
  6. Stcpień M., Rola rachunkowości w ochronie środowiska w opinii praktyków — wyniki badań ankietowych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 674, Kraków 2005.
  7. Stcpień M., Ujawnianie wpływu działalności przedsiębiorstw na środowisko w sprawozdawczości firm australijskich, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 559, Kraków 2001.
  8. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz.U. nr 109, poz. 1157.
  9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. nr 62, poz. 627.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu