BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zajączkowski Kamil
Tytuł
Rola i pozycja Parlamentu Europejskiego w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej
Źródło
Sprawy Międzynarodowe, 2004, nr 2, s. 60-84
Słowa kluczowe
Prawo WE, Demokracja parlamentarna
European Community law, Parliamentary democracy
Uwagi
Zawiera tablicę "Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego".
Firma/Organizacja
Parlament Europejski, Unia Europejska (UE)
European Parliament, European Union (EU)
Abstrakt
Parlament Europejski jest jedną z głównych instytucji statutowych Unii Europejskiej. Parlamentyzacja systemu politycznego Unii to proces skomplikowany i wieloetapowy, dla którego punktem odniesienia są m. in. charakter procesów legislacyjnych, struktura władzy i system organów władzy w UE oraz rola parlamentów narodowych. Rola i pozycja Parlamentu Europejskiego w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej zależeć będzie od charakteru prawnopolitycznego samej integracji.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. P. de Schoutheete, Europa dla wszystkich, Warszawa 1999
 2. D. Judge, D. Earnshaw, The European Parliament, Basingstoke 2003
 3. M. Burgess, Federalism and European Union: The Building of Europe 1950-2000, London, New York 2000
 4. D. Milczarek, A. Z. Nowak, Integracja europejska. Wybrane problemy, Warszawa 2003
 5. K. Michałowska-Gorywoda, Podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej, Warszawa 2002
 6. R. Dehousse, European Institutional Architecture after Amsterdam: Parliamentary System or Regulatory Structure?, European University Institute Working Paper, 1998, nr 11 - http://www.iue.it/RSCAS/WP-Texts/98_11
 7. J. Barcz, Traktat z Nicei. Zagadnienia prawne i instytucjonalne, Warszawa 2003
 8. J. Barcz, R. Kuźniar, H. Machińska, M. Popowski (red.), Traktat z Nicei. Wnioski dla Polski, Warszawa 2001
 9. W. Wessels, Nice Results: The Millennium IGC and the EU's Evolution, Journal of Common Market Studies, 2001, nr 2
 10. J. Barcz, Przyszły Traktat konstytucyjny. Zagadnienia prawno-polityczne, instytucjonalne i proces decyzyjny w UE, Warszawa 2004
 11. A.Maurer, Co-Governing after Maastrich: The European Parliament's Institutional Performance 1994-1999, Working Paper Political Series, 1999, POLI 104/rev.EN (Directorate-General for Research, Luxembourg, European Parliament)
 12. E. Haliżak, S. Parzymies (red.), Unia Europejska. Nowy typ wspólnoty międzynarodowej, Warszawa 2002
 13. G. Delanty, Inventing Europe: Idea, Identity, Reality, New York 1995
 14. Ch. Patten, Souverainete et democratie, reflexions d'un Britannique europeen, Commentaire 2000/2001, nr 92
 15. T. A. Borzel, T. Risse, The Post-Nice Agenda of the European Union: What's the Problem, How to Deal with It, and what to Avoid, Florence 2001
 16. F. W. Scharpf, European Governance: Common Concerns and the Challange of Divers, Harvard 2001
 17. C. Joerges, Y. Meny, J. H. H. Weiler (eds), What Kind of Constitution for what Kind of Polity? Responses to Joschka Fisher, Florence 2000
 18. M. Cox, When Trust Matters. Expaining Differences in Voter Tournout, Journal of Common Market Studies, 2003, nr 4
 19. K. Reif, H. Schmitt, Nine Second-Order National Elections: A Conceptual Framework for the Analysis of European Election Results, European Journal of Political Research, 1980, nr 8
 20. K. Reif, Reflections: European Elections as Member State Second-Order Elections Revisited, European Journal of Political Research, 1997, nr 1
 21. S. Hix, The Political System of the European Union, Basingstoke, 1999
 22. T. Kownacki, Parlament Europejski w perspektywie prac nad jednolitą ordynacją wyborczą. Wybrane problemy, Przegląd Europejski, 2000, nr 1
 23. D. Walton, La Derniere Utopie, Paris 1993
 24. J. Delors, Le Nouveau Concert europeen, Paris 1992
 25. A.Kreppel, The European Parliament and the Supranational Party System: A Study in Institutional Development, Cambridge 2002
 26. N. Nugent, The Government and Politics of the European Union, Basingstoke, 1999
 27. M. Bond, Europe, Parliament and the Media, London 2003
 28. J. Smith, Europes Elected Parliament, Sheffield 1999
 29. Z. Brodecki, Prawo europejskiej integracji, Warszawa 2001
 30. R. Corbett, F. Jacobs, M. Shackleton, The European Parliament, London 1995
 31. K. Urbanek, Prawo wyborcze obywateli Unii Europejskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, Przegląd Europejski, 2003, nr 2
 32. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, Dz. U., 2004, nr 25, poz. 219
 33. K. Bachmann, Konwent o przyszłości Europy. Demokracja deliberatywna jako metoda legitymizacji władzy w wielopłaszczyznowym systemie politycznym, Wrocław 2004
 34. D. Milczarek, Pozycja i rola Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych. Wybrane aspekty teoretyczne, Warszawa 2003
 35. H. Abromeit, Contours of a European Federation, Regional and Federal Studies, 2002, nr 1
 36. T. Biernat, A. Siwek (red.), Demokracja. Teoria. Idee. Instytucje, Toruń 2000
 37. M. Shackleton, The International Crisis of the European Parliament, Edinburgh 1994
 38. R. von Weizsacker, J.-L. Dehaene, D. Simon, Konsekwencje rozszerzenia Unii dla jej instytucji, Raport dla Komisji Europejskiej, Bruksela 1999
 39. E. Heliżak (red.) Polityka zagraniczna i wewnętrzna państwa w procesie integracji europejskiej, Bydgoszcz, Warszawa 2004
 40. A. Maurer, Les Bargaining-More Deliberation. The Conventional Method for Enhancing EU Democracy, International Politik und Gesellschaft, 2003, nr 1
 41. W. J. Adams (ed.), Singular Europe, Michigan 1995
 42. E. Dydak, Wybory do Parlamentu Europejskiego, Warszawa 2003
 43. M. Kruk, E. Popławska (red.), Parlamenty a integracja europejska, Warszawa 2002
 44. P. Magnette, E. Remade, Le nouveau modele europeen, Bruxelles 2000
 45. R. Corbett, The European Parliament's Role in Closer EU Integration, London 1998
 46. Report on Relations between the European Parliament and the National Parliaments in European Integration, Committee on Constitutional Affairs, European Parliament, Brussels 2002
 47. Democracy and Accountability in the EU and the Role of National Parliaments, 33rd Report of the House of Commons European Security Committee, The Stationery Office, London 2002
 48. L. Łuszczak, Integracja europejska - stan i perspektywa (Aspekty prawne), Przegląd Europejski 2002, nr 1
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0038-853X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu