BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bagiński Paweł
Tytuł
Współpraca na rzecz rozwoju w nowych uwarunkowaniach międzynarodowych
Źródło
Sprawy Międzynarodowe, 2004, nr 2, s. 44-59
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy, Gospodarka światowa, Polityka międzynarodowa, Globalizacja gospodarki, Współpraca gospodarcza, Ubóstwo, Pomoc gospodarcza
Economic development, World economy, International politics, Economic globalization, Economic cooperation, Poverty, Economic assistance
Abstrakt
Największym wyzwaniem dla współpracy na rzecz rozwoju jest obecnie zlikwidowanie sprzeczności polegającej z jednej strony na przekazywaniu przez państwa rozwinięte ogromnych kwot na pomoc rozwojową dla krajów trzecich, a z drugiej, na prowadzeniu przez nie innych działań, ograniczających perspektywy rozwojowe tych krajów i niweczących efekty własnych programów i projektów pomocowych. Artykuł omawia milenijne cele rozwoju i działania na rzecz reformy międzynarodowej współpracy rozwojowej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Shaping the 21st Century, The Contribution of Development Co-operation (OECD), Paryż 1996
 2. http://www.un.org/millenniumgoals/
 3. Report of the International Conference on Financing for Development, Monterrey, Mexico, Dok. A/CONF.198/11 - http://www.un.org/esa/ffd
 4. The Johannesburg Declaration on Sustainable Development and Plan of Implementation - http://www.johannesburgsummit.org
 5. Net Official Development Assistance in 2003. Preliminary Data - http://www.oecd.org/dataoecd/42/61/31504039
 6. Barcelona European Council 15 and 16 March 2002. Presidency Conclusions - http://europa.eu.int/comm/barcelona_council/index_en.html
 7. Assessing Aid. What Works, What Doesn't, and Why. A World Bank Policy Research Report. Oxford 1998
 8. J. Martens, Rethinking ODA. Towards a Renewal of Official Development Assistance. A Background Paper for the United Nations Financing for Development Process - http://www.weed-bonn.org/ffd/rethink-oda-e
 9. H. White, Long-run Trends and Recent Developments in Official Assistance from Donor Countries, Discussion Papers WIDER (Helsinki), 2002, nr 106
 10. DAC Recommendation on Untying Official Development Assistance to the Least Developed Countries - http://www.oecd.org/dataoecd/14/56/1885476
 11. Rome Declaration on Harmonization, February 25, 2003 - http://www.worldbank.org/harmonization/romehlf/Documents/RomeDeclaration
 12. Harmonizing Donor Practices for Effective Aid Delivery. Good Practice Papers (OECD), Paris 2003
 13. F. Sagasti, K. Bezanson, Financing and Providing Global Public Goods. Expectations and Prospects, Sussex 2001
 14. I.Kaul (ed.), Global Public Goods: International Cooperation in the 21st Century, New York, Oxford 1999
 15. J. Bielawski, Współpraca międzynarodowa na rzecz globalnych dóbr publicznych, Sprawy Międzynarodowe, 2003, nr 1
 16. H. Reisen, Innovative Approaches to Funding the Millennium Development Goals, Policy Brief (OECD Development Centre), Paris 2004, nr 24
 17. R. Casen (ed.), Does Aid Work?, Report to an Intergovermental Task Force, Oxford 1994
 18. J. Forster, O. Stokke (ed.), Policy Coherence in Development Co-operation (EADI), London 1999
 19. Policy Coherence: Vital for Global Development, OECD Observer, lipiec 2003
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0038-853X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu