BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalewski Mirosław
Tytuł
Realizacja przedmiotu "Rachunkowość zarządcza" na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie
Delivery of Managerial Accounting course at the Faculty of Economic Sciences at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2004, t. 23, nr 79, s. 69-76, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Rachunkowość zarządcza, Szkolnictwo wyższe, Edukacja finansowa
Accounting, Management accounting, Higher education, Financial education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nauczanie przedmiotu „Rachunkowość zarządcza" jest obecnie prowadzone w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kierunku zarządzanie i marketing w wymiarze 15 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń na studiach dziennych oraz 10 godzin wykładów i 10 godzin ćwiczeń na studiach zaocznych. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi metodami, technikami i procedurami rachunkowości zarządczej, wspomagającymi menedżerów przedsiębiorstw w procesie podejmowania decyzji. Wykłady z „Rachunkowości zarządczej" są wspomagane foliami i innymi formami wizualnymi. Praca ze studentami w trakcie ćwiczeń polega w głównej mierze na rozwiązywaniu rozmaitych problemów decyzyjnych za pomocą poznanych instrumentów i technik stosowanych w rachunkowości zarządczej. Obecnie w Zakładzie, Rachunkowości WM w Olsztynie trwają prace związane z przygotowaniem 4 lub 5 tematów realizowanych w trakcie ćwiczeń, które mogłyby być prowadzone w laboratorium komputerowym.(abstrakt oryginalny)

Managerial Accounting course is currently delivered at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn as part of management and marketing studies. It comprises of 15 hours of lectures and 30 hours of labs in the full-time program, and 10 hours of lectures and 10 hours of labs in the part-lime program. The main goal of the course is to make students acquainted with selected methods, techniques, and procedures of managerial accounting that support managers of enterprises in the decision-making process. Lectures are supported with transparencies and other visual forms of presentation. Working with students during labs is based mainly on solving various decision problems with utilization of tools and techniques of managerial accounting. Currently the Department of Accounting of UWM in Olsztyn is working on the preparation of 4 to 5 topics for delivery in the computer lab.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Drury C., Rachunek kosztów, przekład: zespól pracowników Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem A. Jarugowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  2. Gabrusewicz W., A. Kamela-Sowińska, H. Poetschke, Rachunkowość zarządcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
  3. Jaruga A., W. Nowak, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza: koncepcje i zastosowania, Absolwent, Łódź 1999.
  4. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Praca zbiorowa pod red. Gertrudy Krystyny Świderskiej, MAC: Difin, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu