BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mierosławska Alicja
Tytuł
Czynniki aktywizujące i hamujące rozwój współpracy transgranicznej
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2004, nr 3, s. 42-58
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Region przygraniczny, Współpraca regionów przygranicznych
Regional development, Border areas, Region cross-border cooperation
Kraj/Region
Polska, Niemcy, Litwa, Białoruś, Ukraina
Poland, Germany, Lithuania, Belarus, Ukraine
Abstrakt
Celem artykułu jest: - poznanie i analiza zakresu dotychczasowej współpracy transgranicznej gmin położonych przy wschodniej granicy Polski; - próba oceny istotności (ważności) czynników utrudniających międzynarodową współpracę regionów, które zostały sformułowane na bazie doświadczeń takiej współpracy w latach 90. przy granicy polsko-niemieckiej oraz zbadanie czy istnieje zróżnicowanie polskiej granicy wschodniej pod względem istotności badanych czynników, w podziale na trzy województwa (podlaskie, lubelskie i podkarpackie) i trzy odcinki granicy wschodniej (polsko-litewska, polsko-białoruska i polsko-ukraińska).
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. D. Czykier-Wierzba: Wykorzystanie funduszy strukturalnych w nowych landach Niemiec w latach 1994-1999, "Wspólnoty Europejskie" 2002, nr 3.
 2. T. Czyż (red.): Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze w nowym układzie terytorialnym Polski, Biuletyn KPZK PAN, z. 197, Warszawa 2001.
 3. GUS: Studia i analizy statystyczne - ruch graniczny i wydatki cudzoziemców w Polsce oraz Polaków za granicą w 2001 r., Warszawa 2002.
 4. M. Guz-Vetter: PHARE dla Polski Wschodniej i Śląska, ocena przygotowania administracji. Ekspertyzy rekomendacje raporty z badań ISP, Warszawa 2001.
 5. J. Kitowski (red.): Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej - próba syntezy. Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie, Filia w Rzeszowie, nr 5, Rzeszów 1998.
 6. W. Malendowski, M. Ratajczak: Euroregiony. Polski krok do integracji, Wyd. Atla 2, Wrocław 2000.
 7. A. Mieroslawska: Regionalne dysproporcje rozwoju gospodarczego i poziomu życia w Polsce, V Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 1.1, AE Wrocław 1998.
 8. A. Mierosławska: Wsie przygraniczne Polski (wyniki badań ankietowych), Komunikaty Raporty Ekspertyzy, lERiGŻ, z. 476, Warszawa 2002.
 9. A. Mierosławska: Uwarunkowania rozwoju współpracy transgranicznej wschodnich regionów Polski, Wyd. lERiGŻ, Warszawa 2000.
 10. Międzynarodowa współpraca regionów. Wybór ekspertyz, red. W. Toczyski, Wyd. Przedświt, Warszawa 1997.
 11. A. Mync, R. Szul: Rola granicy i współpracy transgranicznej w rozwoju regionalnym i lokalnym, EIRRiL, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1999.
 12. M. Rościszewskl: Polska granica wschodnia. Geopolitical Studio's, IG PAN, 1997.
 13. Urząd Statystyczny w Jeleniej Górze: Gminy przygraniczne, Jelenia Góra 1997.
 14. U. Wich: Rola Współpracy transgranicznej w procesie integracji europejskiej, "Człowiek i Środowisko" 1997, nr 223 (3).
 15. WUS we Wrocławiu: Euroregiony na granicach Polski 2001, Wrocław 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu