BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klonowski Kamil
Tytuł
Bezczynność organu w postępowaniu sądowo-administracyjnym
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2004, nr 4, s. 28-37
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Organy administracji
Public administration, Administrative bodies
Firma/Organizacja
Naczelny Sąd Administracyjny (NSA)
Supreme Administrative Court
Abstrakt
Bezczynność lub milczenie organu administracji publicznej oznacza niewywiązanie się z obowiązku działania. Bierność organu prowadzi do naruszenia szeroko rozumianego interesu społecznego, na który składa się interes związku publicznoprawnego, który organ reprezentuje. Jednak podstawową konsekwencją takiego stanu jest naruszenie interesu strony postępowania. W artykule przedstawiono w jakich przypadkach można składać skargi na bezczynność organu administracji publicznej oraz jak później przeprowadzane jest to postępowanie.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Art. 35 § 3 i 4 k.p.a.
 2. Art. 53 uPsa.
 3. Art. 154 § 1 uPsa.
 4. Art. 39 ust. 1 uNSA.
 5. DzU z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
 6. J. Filipek: Instytucje ogólne prawa administracyjnego, cz. I, Kraków 1995, s. 40.
 7. K. Gruszeceki: Dyscyplinowanie organów administracji przez Naczelny Sąd Administracyjny, "Samorząd Terytorialny" 2002, nr 3, s. 49-51.
 8. R,. Hausner, A. Ryms: Nowe instytucje dyscyplinowania administracji w ustawie o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, "Państwo i Prawo" 1999, nr 12, s. 24.
 9. J. Jedliński: Kompetencje proceduralno-prawne a bezczynność organów administracji, "Państwo i Prawo" 1979, nr 5, s. 15.
 10. J. Jendrośka: Milczenie administracji w postępowaniu administracyjnym, (w:) Problemy prawa publicznego, Annales UMCS, Sectio 6., t. XL, Lublin 1993, s. 58.
 11. M. Kępiński, R. Szczepaniak: O bezpośrednim stosowaniu artykułu 77 ust. 1 Konstytucji, "Państwo i Prawo" 2000, nr 3, s. 82-84.
 12. H. Knysiak-Molczyk: Prawo do żądania odszkodowania w trybie art. 153, 160 i 161 § 3 k.p.a, (w:) Prawne gwarancje ochrony praw jednostki wobec działań administracji publicznej, pod red. E. Ura, Rzeszów 2002, s. 247-248.
 13. J. S. Langord: O tzw. Milczeniu władz. Studium prawno-administracyjne, Kraków-Warszawa 1939, s. 7-9.
 14. G. Łaszczyca: Milczenie organu w świetle kodeksu postępowania administracyjnego, "Państwo i Prawo" 1999, nr 21, s. 54-55.
 15. E. Łętowska: Odpowiedzialność państwa za szkody po nowelizacji kodeksu postępowania adminsitracyjnego, "Państwo i Prawo" 1980, nr 4, s. 53-56.
 16. M. Safjan: Jeszcze o odpowiedzialności Skarbu Państwa na podstawie art. 77 Konstytucji, "Państwo i Prawo" 1999 nr 9, s. 82.
 17. M. Safjan: Odpowiedzialność państwa na podstawie art. 77 Konstytucji RP, "Państwo i Prawo" 1999, nr 4, s. 7-13.
 18. A. Szpunar: O odpowiedzialności odszkodowawczej państwa, "Państwo i Prawo" 1999, nr 6, s. 86.
 19. A. Szpunar: Znaczenie art. 160 k.p.a. jako podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej, "Państwo i Prawo" 1990, nr 9, s. 44-46.
 20. J. Świątkiewicz: Komentarz do ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, Warszawa 1995, s. 53.
 21. T. Woś: Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 1999, s. 62.
 22. T. Woś: Reforma sądownictwa administracyjnego - projekty dalekie od ideału, "Państwo i Prawo" 2001, nr 7, s. 44-45.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu