BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobotka Anna, Żelazna-Blicharz Anna, Blicharz Piotr
Tytuł
Partnerstwo publiczno-prywatne w realizacji inwestycji publicznych
Źródło
Przegląd Organizacji, 2007, nr 4, s. 31-34, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Budownictwo drogowo-mostowe, Analiza ekonomiczna, Infrastruktura drogowa
Public-Private Partnerships (PPP), Road-bridge construction, Economic analysis, Road infrastructure
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przytoczono przykłady realizacji inwestycji w formie partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce i krajach Europy (odcinki autostrady A2; usługi w sektorze wodno-kanalizacyjnym w Gdańsku i Sopocie; oświetlenie uliczne w Krakowie; water-front - rozwój stref nadwodnych - sieć miast w regionie Morza Bałtyckiego; infrastruktura drogowa w Słowenii; linia kolejowa Perpignan-Figueras). Przedstawiono także metodę i wyniki analizy ekonomicznej przedsięwzięcia typu PPP na przykładzie budowy hipotetycznej obwodnicy miasta.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. BRZOZOWSKA K., Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2006.
  2. Guidelines forsuccessfu lpublic private partnerships, Di-rectorate-General Regional Policy, Wytyczne Komisji Europejskiej, 2003, www.mi.gov.pl
  3. Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, marzec 2004.
  4. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako metoda rozwoju infrastruktury w Polsce, Warszawa, październik 2002.
  5. Raport Partnerstwo Publiczno-Prywatne, www.Poland-Property.pl, 15.07.2006 r.
  6. Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w nowej Europie, PriceWaterhouseCoopers, www.pwc.com/newEurope
  7. SOJAK S., JÓŹWIAK H., Rachunek kosztów docelowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  8. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r, o partnerstwie publiczno--prywatnym, Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420.
  9. ZYSNARSKI J., Partnerstwo publiczno-prywatne. Teoria i praktyka, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2003.
  10. ŻELAZNA-BLICHARZ A., BLICHARZ P., Opracowanie koncepcji realizacji przedsięwzięcia budowlanego w systemie PPP, praca dyplomowa, Politechnika Lubelska, WI-BiS, Lublin 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu