BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Westa Maria
Tytuł
Uwagi o modelach T. Bołta i J. Ossowskiego służących do badania kosztowych efektów zmian w strukturze produkcji
Remarks to Bolt's and Ossowski's Models for Examinig Cost Effects of Changes in the Production Structure
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2004, vol. 51, z. 3, s. 49-63, bibliogr. 4 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Modele ekonometryczne, Struktura produkcji
Econometric models, Production structure
Uwagi
summ.
Abstrakt
T. Bołt i J. Ossowski zaproponowali liniowe i wykładnicze wielorównaniowe modele ekonometryczne przeznaczone do analizy kosztowych efektów zmian struktury produkcji. Liczba równań w tych modelach jest równa liczbie produkowanych wyrobów. Autorka rozróżnia dwa typy tych modeli: modele I typu zawierają parametry, które mierzą zmiany kosztów całkowitych spowodowane spadkiem o jednostkę produkcji jednego wyrobu przy jednoczesnym wzroście o jednostkę produkcji innego wyrobu i stałości produkcji wszystkich pozostałych wyrobów. Parametry modeli II typu pozwalają określić zmiany kosztów całkowitych spowodowane spadkiem o jeden punkt procentowy udziału produkcji innego wyrobu i stałości udziałów produkcji pozostałych wyrobów. W artykule wykazano, że estymacja MNK i badanie statystycznej istotności rozpatrywanych przez Bołta i Ossowskiego kosztowych efektów zmian struktury produkcji mogą być przeprowadzone na podstawie odpowiedniego modelu jednorównaniowego bez konieczności konstrukcji modeli wielorównaniowych.

T. Bołt and J. Ossowski proposed linear and exponential multi-equation econometric models, which consist the parameters, measuring the changes of total costs, caused by: a)unit decrease in the production of one product with parallel unit increase in production of another product and production of all other products remaining the same b)one percentage point decrease in the share of the production of one product accompanied with parallel one percentage point increase in the share of production of other product and shares of production of all other products remaining the same. The number of equations in these models equals the number of manufactured products. With use of the theorems proved in the paper [4], in the paper, it was showed that the identical results of estimation can be obtained using much simpler method than that of T. Bolt and J. Ossowski. It suffices to construct the single-equation total cost model presented in the paper and to apply the procedures for estimation and hypotheses testing for the linear function of the parameter vector.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Boh T.W., Ossowski J., Zmiana struktury produkcji a funkcja kosztów, Przegląd Statystyczny 1989, z. 3-4, s. 245-259.
  2. Godlberger A.S., Teoria ekonometrii, PWE, Warszawa 1972.
  3. Theil H., Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa 1979.
  4. Westa M., Konsekwencje pewnego przekształcenia macierzy obserwacji na zmiennych objaśniających w liniowym i wykładniczym jednorównaniowym modelu ekonometrycznym, artykuł złożony do publikacji w Przeglądzie Statystycznym.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu