BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozdraj Tomasz
Tytuł
Uwagi o metodach szacowania współczynnika zabezpieczenia portfela kontraktami terminowymi
Remarks on Hedge Ratios Estimation Methods with Futures Contracts
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2004, vol. 51, z. 3, s. 153-163, bibliogr. 12 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Metody ekonometryczne, Portfel papierów wartościowych, Ryzyko inwestycyjne, Kontrakty futures
Econometric methodology, Portfolio securities, Investment risk, Futures contracts
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawione zostały metody szacowania optymalnego współczynnika portfela kontraktami terminowymi futures przy uwzględnieniu miary ryzyka skupiającej się tylko na ujemnych odchyleniach. W przykładzie wykorzystano wartości indeksu Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych WIG20 oraz notowania kontraktów terminowych futures na tenże indeks.

Risk management become a main issue in the last years on the financial markets. Particularly derivates has gained popularity due to the possibility of creating adequate hedging strategy. That sort of strategy depends on attitude towards risk. While most of the investors prefer variance, some may benefit from using other measures of risk in their investment decisions, especially if they are concerned with minimizing the downside risk of their portfolios. A numerical method for calculating hedge ratios using a downside risk measure (lower partial moment) is presented in the article. The method was applied to the Warsaw Stock Exchange WIG20 index and futures on WIG20. The result shows that lower partial moment hedge ratios with adequately set return rate period are effective in reducing downside risk.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bawa V.S. [1978], Safety first, stochastic dominance and portfolio choice, Journal of Financial Analysis, 33, 25-71.
 2. Domański Cz., Pruska K. [2000], Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa.
 3. Eftekhari B. [1998], Lower partial moment hedge ratios, Applied Financial Economics, 8, 645-652.
 4. Harlow W.V. [1991], Asset allocation in downside-risk framework, Financial Analysts Journal, 47, 28-40.
 5. Holmes P [1996], Stock index futures hedging: hedge ratio estimation, duration effect, expiration effect and hedge ratio stability, Journal of Business, Finance and Accounting 23(1), 63-77.
 6. Holmes E [1995], Ex ante hedge ratios and hedging effectivities of the FTSE-100 stock index futures contract, Applied Economic Letters, 2, 56-59.
 7. Hull J. [1999], Kontrakty terminowe i opcje, WIG-Press, Warszawa.
 8. Jajuga K., Jajuga T. [2000], Inwestycje, PWN, Warszawa.
 9. Jajuga K. [2000], Miary ryzyka rynkowego - część trzecia, Rynek Terminowy, 8, 112-117.
 10. Myers J., Hanson S.D. [1996], Optimal dynamie hedging in unbiased futures market, Amer. J. Agr. Econ., 78, 13-20.
 11. Lien D., Tse Y.K. [2001], Hedging downside risk: futures vs. options, International Review of Economics and Finance, 10, 159-169.
 12. Price K., Price B., Nantell T.J. [1982], Variance and lower partial moment measures of systematic risk: some analytical and empirical results, Journal of Finance, 37, 843-855.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu