BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rutkowska-Ziarko Anna
Tytuł
Ocena przydatności modelu wyboru portfela w oparciu o semiwariancję w porównaniu z klasycznym modelem Markowitza
Assessment of Semivariance Based Portfolio Choice Model Suitability as Compared to Classical Markowitz Model
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2004, vol. 51, z. 3, s. 141-152, bibliogr. 17 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Portfel papierów wartościowych, Matematyka finansowa, Giełda papierów wartościowych, Analiza ryzyka
Portfolio securities, Financial mathematics, Stock market, Risk analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym celem pracy jest zbadanie przydatności modelu wyboru efektywnego portfela dla ryzyka mierzonego semiwariancją od założonej stopy zwrotu w porównaniu z modelem Markowitza. Celem dodatkowym jest zaproponowanie metody pozwalającej na porównanie alternatywnych metod dywersyfikacji w ujęciu dynamicznym. Badania dotyczyły akcji 56 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościwych w okresie od 1 stycznia 1996 do 3 września 2001. W celu zbadania prognostycznej przydatności modelu SEM i modelu Markowitza porównano faktycznie zrealizowane półroczne stopy zwrotu portfeli Markowitza i portfeli SEM ze stopą zwrotu indeksu WIG oraz portfela równomiernego. Przeprowadzone badania wskazują na przydatność modelu SEM i modelu Markowitza przy wyborze optymalnego wariantu inwestycyjnego na GPW. Okres inwestycyjny nie powinien być dłuższy niż 5 miesięcy dla modelu Markowitza, a dla modelu SEM niż 2 miesiące

The main purpose of the paper is to investigate the prognostic suitability of an effective portfolio choice model for risk measured by fixed target semivariance as compared to Markowitz model. The additional purpose is to propose a method allowing comparison of alternative diversification methods in a dynamic way. The comparison was made between really achieved rates of return for SEM portfolios and Markowitz portfolios with equally weighted portfolio's rate of return and the WIG market portfolio. The dynamic approach was applied. Dynamic statistical samples for the entire length were considered. The compared parameters included the mean realized rates of return and the risk calculated applying variance, semivariance and fixed target semivariance methods. The research indicates the suitability of SEM model and Markowitz model for selection of the optimum investment option at Warsaw Stock Exchange, however the duration of the investment should not exceed 5 months in case of Markowitz model and 2 months for the SEM model. The prognostic value of the two investigated models increases with shortening of the investment duration.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Block S., French D. (2002), The effect of portfolio weighting on investment performance evaluation, Journal of economics and finance Spring 2002, volume 26, number 1.
 2. Elton E.J., Gruber M.J. (1998), Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG-Press, Warszawa.
 3. Haugen A. (1996), Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warszawa.
 4. Hogan W, Warren J. (1972), Computation of the efficient boundary in the E-S portfolio selection model, Journal of financial and quantitative analysis September 1972, s. 1881-1895.
 5. Jajuga K., Jajuga T. (1997), Inwestycje, PWN, Warszawa.
 6. Kolupa M., Plebaniak J. (2000), Budowa portfela lokat, PWE, Warszawa.
 7. Kowalewski G., Kuziak K. (2001), Empiryczna weryfikacja rozkładów stóp zwrotu polskiego rynku akcji, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 845 (Ekonometria nr 4/2001), s. 121-128, Wrocław.
 8. Markowitz H. (1952), Portfolio selection, J. Finance 7, 1952, s. 77-91.
 9. Markowitz H. (1959), Portfolio selection: efficient diversification of investments, John Wiley and Sons, New York.
 10. Markowski L. (2000), Risk analysis of capital investments on the Warsaw Stock Exchange in the context of portfolio theory, Economic Science nr. 3/2000, Wydawnictwo UWM, Olsztyn.
 11. Nawrocki D. (1991), Optimal Algorithms and lower partial moment: ex post results, Applied Economics, 1991 23, s. 465-70.
 12. Rutkowska-Ziarko A. (2002), Semiwariancja stóp zwrotu jako miara ryzyka inwestycyjnego na przykładzie spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, Biuletyn Naukowy nr 15 (1/2002), Wydawnictwo UWM, Olsztyn.
 13. Rutkowska-Ziarko A., Olesinkiewicz J. (2002) Wykorzystanie semiwariancji do budowy portfela akcji, Przegląd Statystyczny 4/2002.
 14. Rutkowska-Ziarko A. (2003), Rozkład stóp zwrotu portfeli akcji zbudowanych w oparciu o semiwariancję, Acta Universitatis Lodzensis Folia Oeconomica 166/2003, s. 199-207.
 15. Sharpe W.F. (1963), A simplified model of portfolio analysis, Management science, January, s. 277-293.
 16. Tarczyński W. (1995), O pewnym sposobie wyznaczania składu portfela papierów wartościowych, Przegląd Statystyczny 1/1995.
 17. Wdowiński P., Wrzesiński D. (2002) Analiza dynamiczna portfeli akcji, Acta Universitatis Lodzensis Folia Oeconomica 166/2003, s. 173-182.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu