BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jurczyk Zbigniew
Tytuł
Koncepcja wpływu na handel między państwami członkowskimi - kryterium stosowania wspólnotowego prawa konkurencji (cz. I)
Źródło
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2007, nr 5, s. 40-46, bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe
Prawo konkurencji, Prawo WE, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Handel międzynarodowy, Państwa członkowskie
Competition law, European Community law, Judgments of the European Court of Justice, International trade, Member states
Abstrakt
Autor przybliża kwestię wspólnotowego prawa konkurencji, które wyznacza wyraźną granicę stosowania prawa wspólnotowego i prawa konkurencji każdego państwa członkowskiego. Porozumienia, decyzje, uzgodnione praktyki, praktyki nadużywania pozycji dominującej nie wchodzą w zakres art. 81 i 82 TWE, chyba że są zdolne wpływać na handel pomiędzy państwami członkowskimi, a także których celem albo skutkiem jest zapobieganie, zniekształcanie lub ograniczanie konkurencji.Te dwa wymagania, tj. wpływ na handel międzypaństwowy oraz antykonkurencyjne cele lub skutki, są wymaganiami oddzielnymi, a jednocześnie muszą wystąpić łącznie, aby dane przypadki naruszenia reguł konkurencji podpadały pod jurysdykcję prawa wspólnotowego. Jednak tylko kryterium wpływu na handel między państwami członkowskimi jest autonomicznym kryterium jurysdykcyjnym, które określa zakres stosowania europejskiego prawa konkurencji. Jednocześnie uregulowania wspólnotowe nie ograniczają państw członkowskich w przyjmowaniu i stosowaniu na swoim terytorium bardziej rygorystycznych krajowych przepisów prawa konkurencji, które zakazują lub nakładają sankcje na jednostronne praktyki stosowane przez przedsiębiorstwa.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. D.G. Goyder, EC Competition Law, Oxford 2003, s. 83.
  2. M. R. Joelson, An International Antitrust Primer, Kluwer Law International, 2006, s. 286.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-2422
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu