BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pruchnicka-Grabias Izabela
Tytuł
Zastosowanie wybranych opcji egzotycznych i zasady ich wyceny
Application of Selected Exotic Options and Principles of their Valuation
Źródło
Bank i Kredyt, 2004, nr 6, s. 46-53, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko finansowe, Instrumenty finansowe, Instrumenty pochodne, Kontrakty opcyjne, Opcje egzotyczne, Wycena opcji, Model Blacka-Scholesa
Financial risk, Financial instruments, Derivatives, Option contracts, Exotic options, Options pricing, Black-Scholes model
Uwagi
summ.
Abstrakt
Opcje egzotyczne są stosowane do tworzenia strategii zabezpieczających w wielu światowych bankach. Banki zajmują się również ich wyceną oraz prowadzą aktywny handel nimi. Opcje egzotyczne cieszą się dużą popularnością wśród inwestorów. Definiuje się je jako kontrakty opcyjne, gwarantujące odmienną strukturę dochodu niż standardowe opcje kupna i sprzedaży. Opcje egzotyczne nazywane są często instrumentami pochodnymi drugiej generacji. Artykuł poświęcono wycenie opcji wystawianych na stopy procentowe, takich jak caps, floors i tzw. collar. Do wyceny wykorzystano formułę Blacka-Scholesa.

The last decades have witnessed a steady growth in financial risk. This process has contributed to a rapid development of financial derivatives. The introduction of exotic options into the market has marked a subsequent stage in that process. These instruments enjoy an unusual demand among investors because they offer far greater opportunities than standard derivatives. In Poland there is still a relatively small number of such derivatives that can be traded. Only trade in foreign currency options has developed until now. The problems of development of trade in those instruments result primarily from the inability to appropriately assess risk using available computer software, and from difficulties in appropriate valuation of those instruments. The paper discusses the principles of valuation for selected exotic options. Numerous banks worldwide develop hedging strategies, applying various kinds of exotic options, valuate those instruments and trade in them. They are defined as optional contracts, which guarantee a different composition of return than standard put and call options. They tend to be referred to as derivative instruments of the second generation. The introduction of those instruments was a response of the above mentioned financial institutions to the demand of the market. Exotic options are not a new instrument in financial markets. Some of them were launched as long ago as a few years before the establishment of an official exchange, where trading in options was carried out, i.e. the Chicago Board of Options Exchange (CBOE). Enterprises, in order to limit their exposure to risk, had to hedge their positions in the derivative instruments market. Moreover, more volatile prices of numerous assets created extensive opportunities to make earnings. This contributed to the development of demand for those instruments. The majority of exotic options are traded on the OTC (Over the Counter) market (principally on the interbank market) although
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. P. Best: Wartość narażona na ryzyko. Kraków 2000 Oficyna ekonomiczna.
 2. S. Brady: Handle exotics with care. "Corporate Finance", marzec 1994, s. 38-39.
 3. E. Briys, M. Bellalah, H. M. Mai, F. de Varenne: Options, futures and exotic derivatives: theory, application and practice. Chichester 1998 John Wiley & Sons.
 4. N.A. Chriss: Black-Scholes and beyond: option pricing models. New York 1997 McGraw-Hill Book Company.
 5. R. Flavell: Swaps and other derivatives. London 2002 John Wiley and Sons, Ltd.
 6. T. Garliński, R. Weron: Krótka historia VOLAXu - czyli jak próbowano handlować zmiennością. "Rynek Terminowy" nr 6/1999, s. 52-56.
 7. J. Hull: Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie. Warszawa 1998 WIG Press.
 8. W.L. Jaworski, Z. Zawadzka: Bankowość. Podręcznik akademicki. Warszawa 2002 Poltext.
 9. J. Jóźwiak, J. Podgórski: Statystyka od podstaw. Warszawa 2000 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 10. P. Konieczny: Modele GARCH. "Rynek Terminowy" nr 4/2000, s. 142-148.
 11. M. Kuźmierkiewicz: Ewolucja rynku opcji ku pozagieldowym opcjom egzotycznym i ich klasyfikacja. "Bank i Kredyt" nr 3/1999, s. 18.
 12. I. Nelken: The handbook of exotic options: instruments, analysis and applications. New York 1996 Me Graw--Hill Book Company.
 13. K. Piontek: Prognozowanie zmienności instrumentów finansowych - cz. I "Rynek Terminowy" nr 3/01, s. 114-121.
 14. N. Taleb: Dynamic hedging: managing vanilla and exotic options. New York 1997 John Wiley&Sons.
 15. P. Wilmott: Derivatives. The theory and practice of financial engineering. Chichester 2000 John Willey & Sons.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu