BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzegorzewska-Ramocka Ewa
Tytuł
Rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
Development of the Corporate Social Responsibility Concept
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2004, nr 10, s. 65-85, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Etyka biznesu, Marketing strategiczny, Role społeczne
Corporate Social Responsibility (CSR), Business ethics, Strategic marketing, Social roles
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba przedstawienia rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i ukazanie jej związku z koncepcją marketingu strategicznego.

The article presents the essence and development of the corporate social responsibility concept, from Adam Smith's views based on the classic economy to the present approaches. An enterprise operates and fulfils a specified social role by disposal of social resources. The method and scope of its involvement in implementation of universal human aims, especially those relating to common future, constantly evolves with social development. Nevertheless, it is not possible to impose on enterprises the responsibility for sustainable social development. This must be understood and accepted by enterprises, in accordance with expectations of the society at a given stage of development. In the Author's opinion, strategic marketing can play a significant role in building corporate social responsibility. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackerman R., Bauer B., [1976], Corporate Social Responsiveness, The Modern Dilemma, Reston.
 2. Apel K.O., [1992], Etyka dyskursu jako etyka odpowiedzialności - postmetafizyczna transformacja etyki Kanta, "Principia", t. V.
 3. Boulding K., [1985], Ekonomia jako nauka moralna, [w:] Ponad ekonomią, PIW, Warszawa.
 4. Carroll A.B., [1991], The Pyramid of Corporate Social Resposibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders, "Business Horizons", July-August.
 5. Carroll A.B., [1979], A Three - Dimensional Conceptual Model of Corporate Social Performance, "Academy of Management Review", nr 4.
 6. Contemporary Management, [1974], praca zbiorowa pod red. J.W. McGuire, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J.
 7. Davis K., [1974], The Meaning and Scope of Social Responsibility, [w:] Contemporary Management, praca zbiorowa pod red. J.W. McGuire, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J.
 8. Drucker P.P., [1994], Praktyka zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 9. Drucker P.F., [1995], Zarządzanie w czasach burzliwych, Wydawnictwo Nowoczesność Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 10. Etyka w biznesie, [1995], praca zbiorowa pod red. P. Minus, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Evan W, Freeman E., [1993], An Introduction to Business Ethics, Chapman and Hall, London.
 12. Filek J., [2001], Wprowadzenie do etyki biznesu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 13. Friedman M., [1993], Kapitalizm i wolność, Centrum Adama Smitha & "Rzeczypospolita", Warszawa.
 14. Gorynia M., [1998], Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 15. Gruszecki T" [2002], Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Harrison J.S., Freeman R.E., [1999], Stakeholders, Social Responsibility and Performance: Empirical Evidence and Theoretical Perspectives, "Academy of Management Journal", October, vol. 42, Issue 5.
 17. Jurek M., Kornacka D., [2000], Aktualność teorii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji", nr 5.
 18. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., [1991], Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk.
 19. Kubasik A., [2002], Public relations w sferze ekologicznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", nr 2.
 20. Lewicka-Strzałecka A., [1996], Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, [w:] Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce, praca zbiorowa pod red. A. Węgrzecki, Oficyna Cracovia, Kraków.
 21. Pratley P, [1998], Etyka w biznesie, Gebethner & Ska, Warszawa.
 22. Rogoziński K., [2000], Marketing relacyjny według Gummessona, "Marketing i Rynek", nr 12.
 23. Rybak M., [2002], Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, [w:] Etyka w biznesie, praca zbiorowa pod red. M. Borkowska, J.W. Gałkowski, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 24. Schumpeter J., [1960], Teoria rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 25. Simon H.A., [1996], Zarządzanie cenami, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 26. Sternberg E., [1998], Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 27. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., [1997], Kierowanie, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu