BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jabłoński Łukasz (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Wzrost gospodarczy czy bardziej egalitarny podział w Polsce
Economic Growth or a More Egalitarian Distribution of Wealth in Poland?
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 707, s. 75-92, bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe
Teoria ekonomii, Wzrost gospodarczy, Przegląd literatury, Nierówności dochodowe
Economic theory, Economic growth, Literature review, Income inequalities
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem pytania postawionego w tytule artykułu jest przypomnienie, że istnieje "liczący się dorobek teorii ekonomii w zakresie podziału i dystrybucji oraz współzależności występujące pomiędzy wzrostem gospodarczym a nierównościami dochodowymi." W artykule podjęto próbę sformułowania zaleceń pod adresem polityki gospodarczej, jakie według autora pozytywnie wpływają na proces doganiania przez Polskę poziomu rozwoju krajów wysoko rozwiniętych.

In this article, the author examines the relationships between income inequalities and economic growth. Based on numerous analyses of these relationships, he suggests that in the face of hitherto cause-and-effect relationships between inequalities and growth in Poland in the 1990s, and the conclusions raised by new endogenous theories of growth, it is possible under Polish conditions, and whilst pursuing a pro-growth policy, to have an impact in the medium and long-term on reducing or arresting the increase in income inequalities in society. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Aghion R, Caroli E., Garcia-Penalosa C., Ineąuality and Economic Growth. The Perspective of the New Growth Theories, „Journal of Economics Literature" 1999, nr 37.
 2. Alesina A., Rodrik D., Distributive Politics and Economic Growth, Working Paper 3668, NBER, 1991.
 3. Atkinson A.B., Bringing Income Distribution infrom the Cold, „Economic Journal" 1997, nr 107.
 4. Banerjee A.V., Durfo E., Ineąuality and Growth: What Can the Data Say?, Working Paper 7793, NBER, July 2000.
 5. Barro R.J., Inequality, Growth and Investment, Working Paper 7038, NBER, March 1999.
 6. Barro R., Sala-i-Martin X., Economic Growth, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts-London 2004.
 7. Becker G.S., Murphy K.M., Tamura R., Human Capital, Fertility, and Economic Growth, „Journal of Political Economy" 1990, vol. 98, nr 5, part 2, October.
 8. Borjas G.J., Ramey V.A., Foreign Competition, Market Power and Wage Inequality: Theory and Evidence, Working Paper 4556, NBER, December 1993.
 9. Collins R., Situational Stratification: A Micro-Macro Theory of Inequality, „Sociological Theory" 2000, vol. 18, nr 1 March.
 10. Deininger K., Squire L., A New Data Set Measuring Income Inequality, „World Bank Economic Review" 1996, nr 10.
 11. Deininger K., Squire L., New Ways of Looking at Old Issues, „Journal of Development Economics" 1998, nr 57.
 12. Dobrska Z., Rozwarstwienie - oszczędności - wzrost, „Ekonomista" 1995, nr 1-2.
 13. Dollar D., Kraay A., Growth is Good for the Poor, Development Research Group, World Bank, June 2001.
 14. Eurostat Yearbook 2004. The Statistical Guide to Europe. Data 1992-2002, Office for Official Publications of the EC, Luxemburg 2004.
 15. Ferreira F.H.G., Inequality and Economic Performence. A Brief Overview to Theories of Growth and Distribution, http://www.worldbank.org; http://www.worldbank.org/ poverty/inequal/index.htm, 24.10.2004.
 16. Fogel R.W., Simon S. Kuznetz. April 30, 1901-July 9, 1985, Working Paper 7787, NBER, July 2000.
 17. Friedman M., Capitalism and Freedom, University of Chicago Press, Chicago 1982.
 18. Gates J., Humanizing Capitalism, „Peace Review" 2000, vol. 12, nr 2.
 19. Griffiths D., Economic Growth: New Recipesfrom Old Books?, Progress in Development Studies 2, 4; Arnold 2002.
 20. Jakimowicz A., Od Keynesa do teorii chaosu. Ewolucja teorii wahań koniunkturalnych, PWN, Warszawa 2003.
 21. Keane M., Prasad E., Consuniption, Income Ineąuality in Poland during the Economic Transition, Working Paper 14, IMF, January 1999.
 22. Keane M. R, Prasad E.S., Inequality, Transfers and Growth: New Evidence front the Economic Transition in Poland, Working Paper 117, IMF, June 2000.
 23. Lenski G., Power and Privilege, McGraw-Hill, New York 1966.
 24. Plosser C.I., The Search for Growth [w:] Policies for Long-Run Economic Growth, A symposium sponsored by the Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole, Wyoming, August 27-29, 1992.
 25. Prescott E.C., Business Cycle Research: Methods and Problems, Federal Reservc Bank of Minneapolis, Research Department, Working Paper 590, 1998.
 26. Rapacki R., Możliwości przyspieszenia wzrostu gospodarczego w Polsce, „Ekonomista" 2002, nr 4.
 27. Rebelo S., Long-Run Policy Analysis and Long-Run Growth, „Journal of Political Economy" 1991, vol. 99, nr 31.
 28. Roberts M., A Survey of Economic Growth, „Economic Record" 2003, vol. 79, nr 244, March.
 29. Roemer J.E., Theories of Distributive Justice, Harvard Uniyersity Press, Cambridge, Massachusetts-London 1996.
 30. Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2000.
 31. Rotschild K.W., Employment, Wages and Income Distribution. Critical Essays in Economics, Routledge, London-New York 1993.
 32. Sala-i-Martin X., The Distributing „Rise" of Global Income Ineąuality, Working Paper 8904, NBER, April 2002.
 33. Sala-i-Martin X., The World Distribution of Income (Estimated from Individual Country Distribution), Working Paper 8933, NBER, May 2002.
 34. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Economics, McGraw-Hill, New York 1985.
 35. Solow R.M., Growth Theory and After, „The American Economic Revievv" 1988, vol. 78, nr 3, June.
 36. Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2000.
 37. Suhrcke M., Preferencesfor Ineąuality: East vs. West, Innocenti WP No. 89, UNICEF Innocenti Research Centre, October 2001.
 38. Tamura R., Income Comergence in an Endogenous Growth Model, „Journal of Political Economy" 1991, vol. 99, nr 31.
 39. Taylor L., Income Distribution, Inflation and Growth. Lectures on Structuralist Macro- economic Theory, The MIT Press Cambridge, Massachusetts-London 1991.
 40. Trostel P.A., The Effect of Taxation on Human Capital, „Journal of Political Economy" 1993, vol. 101, nr 2, April.
 41. Wojtyna A., Rola państwa we współczesnej ekonomii, „Ekonomista" 1992, nr 3.
 42. World Development Report 2005. A Better Investment Climate for Everyone, A Copublicalion of the World Bank and Oxford Uniyersity Press 2004.
 43. Woźniak MG., Priorytety i mechanizmy skutecznej strategii gospodarczej, referat wygłoszony na konferencji pt. „Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych", Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 23-24 września 2004.
 44. Woźniak M.G., Wyznaczniki prowzrostowej strategii ograniczającej nierówności społeczne wynikające z teorii wzrostu [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, red. M.G. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii, Rzeszów 2004.
 45. Woźniak M.G., Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004.
 46. Woźniak M.G., Wzrost gospodarczy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Czynniki. Bariery. Perspektywy, AE w Krakowie, Kraków 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu