BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Myna Artur
Tytuł
Bariery w korzystaniu ze środków pomocowych Unii Europejskiej na przykładzie gmin Lubelszczyzny
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2004, nr 9, s. 30-38
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Finanse lokalne, Polityka regionalna, Pomoc finansowa UE
Local government, Local finance, Regional policy, EU financial aid
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań, w tym zagrożeń w korzystaniu przez gminy z funduszy Unii Europejskiej, a także czy wykorzystywanie tych środków będzie sprzyjało zmniejszeniu się wewnątrz- i międzyregionalnych dysproporcji w wyposażeniu gmin w urządzenia infrastruktury, czy wręcz przeciwnie. W celu określenia barier utrudniających korzystanie z funduszy Unii Europejskiej autor przeprowadził wywiady z pracownikami blisko 50 gmin województwa lubelskiego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Z. Gilowska: Finansowanie samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2001, nr 1-2, s. 35-52.
 2. Z. Gilowska: Potencjalne scenariusze decentralizacji oraz ich szacunkowe skutki makroekonomiczne w perspektywie trzech lat budżetowych, "Zeszyty Instytutu Badań nad Gospodarką Rykową" 1997, nr 2, s. 19-29.
 3. T. Grosse: Rola kontraktów wojewódzkich w rozwoju polskich regionów, "Samorząd Terytorialny" 2002, nr 12, s. 18-34.
 4. M. Guz-Vetter: Unijna pomoc, polska niemoc, "Gazeta Wyborcza" z 18 listopada 2002 r.
 5. J. Kołodziejski: Kształtowanie polityki przestrzennej państwa w procesie transformacji systemowe, (w:) Koncepcja polityki przestrzennego zagosodarowania kraju, Polska 2000 plus. Hipoteza, t. 1, Centralny Urząd Planowania, Warszawa 1995, s. 11-38.
 6. A. Kopański: Komunalny rynek kapitałowy w Polsce w latach 1995-1999. Wpływ funduszy pomocowych z Unii Europejskiej na dalszy rozwój tego rynku, "Samorząd Terytorialny" 2000, nr 12, s. 14-23.
 7. A. Myna: Postawy rozwojowe gmin i bariery rozwoju lokalnego na przykładzie Lubelszczyzny, "Annales UMCS", sec. B, vol. LVII, Lublin 2002, s. 257-272.
 8. A. Myna: Przekształcenia własnościowe usług wywozu i składowania komunalnych odpadów stałych, "Samorząd Terytorialny" 2003, nr 5, s. 34-44.
 9. A. Myna: Regionalne instrumenty wspomagania strategii rozwoju lokalnego, (w:) Od socjalizmu do gospodarki rynkowej (red. T. Gruszecki), KUL, Lublin 2000, s. 196.
 10. A. Myna: Rozwój lokalny, regionalne strategie rozwoju, regionalizacja, "Samorząd Terytorialny" 1998, nr 11, s. 30-48.
 11. K. Owczarek: Szansa na przyspieszony rozwój, "Rzeczpospolita" z 14-15 sierpnia 2003 r.
 12. I. Pietrzyk: Polityka regionalna Unii Europejskiej, PWN, Warszawa 2000.
 13. A. Pyszkowski: Wnioski dla polityki rozwoju regionalnego w Polsce, (w:) Droga do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2000, s. 85.
 14. W. RudnickaŁ Opinie gmin objtzch pomoc ęPHARE+STRUDERę o jego efektach, Polska Agencja Roywoju Regionalnego, Warsyawa 1997, s. 6+7.
 15. M. Sotarauta: Formułowanie strategii zarządzania gmin w procesie harmonijnego rozwiązywania problemów, "Samorząd Terytorialny" 1996, nr 1-2, s. 82-91.
 16. P. Swianiewicz: Zróżnicowanie polityk finansowych władz lokalnych, "Transformacje Gospodarki", nr 73 1998, s. 1-179.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu