BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Laskowska Magdalena
Tytuł
Ochrona interesów sąsiadów w procesie budowlanym po nowelizacji
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2004, nr 5, s. 37-49
Słowa kluczowe
Prawo budowlane, Budownictwo, Proces inwestycyjny
Building Code, Construction sector, Investment process
Abstrakt
Zdaniem autorki obecna regulacja problematyki ochrony interesów sąsiadów w procesie budowlanym, zmierza w kierunku podyktowanym udrożnieniem procesów inwestycyjnych, niestety pod względem techniki legislacyjnej nie staje na wysokości zadania. Choć wprowadzono pojęcie obszaru oddziaływania obiektu, to jego definicja budzi liczne zastrzeżenia, pozostawienie także pojęcia "uzasadnione interesy", bez wskazania czy są to interesy prawne, czy pojęcie to należy interpretować jako klauzulę generalną, sprawiło, że dotychczasowe wątpliwości nadal są aktualne.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Art. 40 ustawy z 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: DzU z 2001 r. nr 79, poz. 855).
 2. Art. 3 pkt 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: DzU z 1999 r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.).
 3. Art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU nr 80, poz. 717).
 4. A. Bodakowski: Uwagi w sprawie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu administracyjnym, (w:) Uniwersytet Gdański, Prace i Materiały - Administracja i Zarządzanie, Gdańsk 1991, nr 12, s. 13-23.
 5. L. Bar, E. Radziszwski: Nowy kodeks budowlany. Komentarz, Warszawa 1995, s. 101.
 6. W. Dawidowicz: Prawo administracyjne, Warszawa 1987, s. 25.
 7. Druk sejmowy nr 439 z 15 maja 2002 r., s. 8, 41.
 8. Druk sejmowy nr 1093 z 20 listopada 2002 r.
 9. Druk sejmowy nr 1379 z 10 marca 2003 r.
 10. DzU z 1959 r. nr 52, poz. 315.
 11. DzU z 1964 r. nr 9, poz. 59 z późn. zm.
 12. DzU z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 13. DzU z 1996 r. nr 21, poz. 111.
 14. DzU z 1996 r. nr 33, poz. 144 z późn. zm.
 15. DzU z 1996 r. nr 103, poz. 477 z późn. zm.
 16. Dzu z 1997 r. nr 96, poz. 591.
 17. DzU z 1997 nr 132, poz. 877.
 18. DzU z 1998 r. nr 101, poz. 645.
 19. DzU z 1998 r. nr 130, poz. 895.
 20. DzU z 1998 r. nr 151, poz. 987.
 21. DzU z 1999 r., nr 43, poz. 430.
 22. DzU z 1999 r. nr 52, poz. 315.
 23. DzU z 2000 r. nr 46, poz. 543 z późn. zm.
 24. DzU z 2000 r. nr 63, poz. 735.
 25. DzU z 2000 r. nr 71, poz. 838 z późn. zm.
 26. DzU z 2000 r. nr 98, poz. 1067 z późn. zm., poz. 1071 z późn. zm.
 27. DzU z 2001 r. nr 3, poz. 18.
 28. DzU z 2001 r. nr 62, poz. 627 z późn. zm., poz. 628.
 29. DzU z 2001 r. nr 97, poz. 1055.
 30. DzU z 2001 r. nr 115, poz. 1129 z późn. zm.
 31. DzU z 2001 r. nr 132, poz. 1479.
 32. DzU z 2002 r. nr 12, poz. 116.
 33. DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690.
 34. DzU z 2002 r. nr 130, poz. 112, poz. 1112.
 35. DzU z 2002 r. nr 241, poz. 2094.
 36. DzU z 2003 r. nr 60, poz. 535.
 37. DzU z 2003 r. nr 80, poz. 718.
 38. DzU z 2003 r. nr 86, poz. 789.
 39. DzU z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.
 40. S. Jędrzejewski: Nowe prawo budowlane, Bydgoszcz 1994, s. 33.
 41. S. Jędrzejewski: Prawo budowlane, Toruń 1998, s. 59-60.
 42. S. Jędrzejewski: Proces budowlany - zagadnienia administracyjno-prawne, Bydgoszcz 1995, s. 43.
 43. Z. Leoński: Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2002, s. 140.
 44. "Przedsiębiorczość-Rozwój-Praca" - Strategia Gospodarcza Rządu SLD-UP-PSL, styczeń 2002 r., publ.: www.kprm.gov.pl (strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów).
 45. Z. Leoński: Zasada wolności budowlanej i jej administracyjnoprawne ograniczenia, (w:) Rola materialnego prawa administracyjnego a ochrona praw jednostki, pod red. Prof. dr. hab. Z. Leońskiego, Poznań 1998, s. 142.
 46. J. Rotko: Prawo wodne z komentarzem, Wrocław 1999, s. 185.
 47. J. Siegień: Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2000, s. 100-101, 280-281.
 48. W. Szwajdler: Pozwolenie na budowę oraz możliwości jego przeniesienia na innego inwestora, (w:) Administracja publiczna u progu XXI wieku, red. Z. Niewiadomski, Przemyśl 2000, s. 579.
 49. W. Szwajdler: Prawo budowlane i inne teksty prawne, Warszawa 1996, s. XIX-XXIII.
 50. Wyrok NSA z 18 maja 1982 r., SA/Kr 234/82, ONSA 1982, nr 1, poz. 45.
 51. Wyrok NSA z 2 lipca 1982 r., I SA 106/82, ONSA 1982, nr 2, poz. 65.
 52. Wyrok NSA z 25 marca 1983 r., I SA 1513/82, ONSA 1983, nr 1, poz. 20.
 53. Wyrok NSA z 1 lutego 1991 r., IV SA 1341/90, OSP 1992, nr 10, poz. 227 i s. 481-482.
 54. Wyrok NSA z 19 listopada 1991 r., IV SA 1129/91, ONSA 1993, nr 1, poz. 11.
 55. Wyrok NSA z 26 sierpnia 1994 r., SA/Wr 852/94, "Wokanda" 1995, nr 1, s. 35-37.
 56. Wyrok NSA z 24 stycznia 1996 r., IV SA 744-745/94, OSP 1997, nr 4, poz. 82., s. 200-201.
 57. Wyrok NSA z 8 września 1998 r., IV SA 1704/97, LEX nr 43797.
 58. Wyrok NSA z 16 października 1998 r., IV SA 1789/96, LEX nr 43758.
 59. Wyrok NSA z 1 grudnia 1998 r., IV SA 2214/97, LEX nr 43718.
 60. Wyrok NSA z 12 stycznia 1999 r. IV SA 1/97, LEX nr 46690.
 61. Wyrok SN z 19 marca 1987 r., III CRN 53/87, OSPiKA 1988, nr 9, poz. 173.
 62. Wyrok SN z 16 stycznia 1992 r., III ARN 42/91, OSP 1992, nr 11-12, poz. 264.
 63. Wyrok SN z 16 grudnia 1992 r., I CRN 188/92, OSNCP 1993, nr 5, poz. 90.
 64. Wyrok SN z 7 marca 1996 r., III ARN 73/95, OSNAPiUS 1996, nr 18, poz. 260.
 65. Wyrok SN z 26 kwietnia 1996 r., III ARN 85/96, OSN 1996, nr 21, poz. 314.
 66. Wyrok SN z 26 kwietnia 1996 r., III ARN 87/95, OSNAP 1996, nr 21, poz. 316.
 67. Wyrok SN z 18 czerwca 1998 r., II CKU 6/98, "Prokuratura i Prawo" 1999, nr 1, s. 32.
 68. J. Zimmermann: Konstrukcja interesu prawnego w sferze działań Naczelnego Sądu Administracyjnego, (w:) Gospodarka, Administracja, Samorząd, Poznań 1997, s. 609 i nast.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu