BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bolonek Ryszarda (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Konkurencyjność regionu na tle relacji między konkurencyjnością i konkurencją
Regional Competitiveness in Light of the Relationship between Competitiveness and Competition
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 707, s. 93-110, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencja, Konkurencyjność, Konkurencyjność regionów
Competition, Competitiveness, Regions competitiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Pojęcie konkurencyjności od jakiegoś czasu funkcjonuje w praktyce i polityce gospodarczej. W artykule zdefiniowano pojęcia konkurencji i konkurencyjności, oraz przedstawiono ewolucję przewagi konkurencyjnej. W zakończeniu pracy skupiono się na konkurencyjności regionu i Polski.

The concept of competitiveness has made a career in business practice and politics. H is used so often that a need exists to define its place in the theory of economics. This should be conducted in relation to: competition, competitive and comparative advantages, productivity and factors of production, etc. Competitiveness is a degree of the intensity of competition. Competiliveness is connected to human behaviour in the process of com-petition and expresses different motives of behaviour. As a result, plenty of competitive-ness indices have been developed. Problems associated with the selection of indices of competitiveness lead to perceiving competitiveness in relation to such economic actors as - global corporations, the state, the region, the enterprise and the scale of their activity; mega-, macro-, mezzo- and microeconomic. Each scope possesses its own, characteristic competitiveness indices, although the differences between them are not strictly defined. Attempts at synthesising competitiveness indices placed in different classifications are very complicated. This leads to the application of a systemic approach and the development of a model for estimating competitiveness, which will be the subject of another paper. A need exists, however, to preserve the basic division of competitiveness indices. Firstly, it is important to meet the requirements of competitiveness founded in classical economics on the realisation of basic macroeconomic requirements, such as a low unemployment rate. Once this is accomplished, the second matter is to fulfil the other competitiveness criteria that describe wealth creation. In this manner, competitiveness indices will be interpreted correctly. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bolonek R., Uwagi na temat stabilności cen w oligopolu oraz teorii załamanej krzywej popytu, „Wiek XXI, Zeszyty Naukowo-Teoretyczne PWSBiA", Warszawa 2001, nr 2.
 2. Encyklopedia Multimedialna. Wiem, 2004, www.encyklopedia.pl.
 3. EUREGM and Regional Competitiveness Indicators, Research Undertaken by Cambridge Econometrics on European Regional Issues, A Forecasting Model for European Regional Analysis, 14-15 May 2001.
 4. Gorynia M., Stępień B., Sulimowska M., Konkurencyjność przedsiębiorstwa —koncepcje, pomiar, ocena i standaryzacja [w:] Przedsiębiorstwo a internacjonalizacja działalności gospodarczej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Seria l, z. 278, Poznań 2000.
 5. Instytucje i instrumenty wzrostu konkurencyjności regionów. Raport uzupełniający, Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju Regionalnego w Polsce, Warszawa 1996.
 6. Jeżak J., Proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego (na przykładzie ABB ELTA LTD), Materiały konferencyjne, cz. II, „Przekształcenia w gospodarce i zmiany w zarządzaniu organizacjami", Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, Łódź 1993.
 7. Kamershchen D., McKenzie R., Nardinelli C., Ekonomia, Wydawnictwo NSZZ Solidarność, Gdańsk 1991.
 8. Krugman R, Competitiveness: A Dangerous Obsession, „Foreign Affairs" 1994, March— April, www.foreignaffairs.org/19940301/faessay5094/paul_krugman.
 9. New Economy Index, 2002, www.neweconomyindex.org/states, www.ppionline.org/
 10. Pinelli D., Giacometti R., Lewney R., Fingleton B., European Regional Competitiveness Indicators, „Discussion Paper" 1999, nr 103, Department of Land Economy, University of Cambridge.
 11. Porter M., Clusters and the New Economics of Competition, „Harvard Business Review" 1998, November-December.
 12. Próchnicki L., Makroekonomia. Zrozumieć gospodarkę, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin 1997.
 13. The New Economy and APEC, Raport Komitetu Ekonomicznego APEC, opublikowany przez Sekretariat APEC, www.iie.com/apec/apec-report.htm, Singapore 2001.
 14. Szalawetz A., Strukturalne i regionalne implikacje „nowej gospodarki" w krajach transformacji [w:] Nowa gospodarka i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych, red. G. Kołodko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2001.
 15. Szalawetz A., Tercjaryzacja przemysłu wytwórczego i rola TITw drugiej fazie restrukturyzacji [w:] Nowa Gospodarka a transformacja, red. M. Piątkowski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 16. Wysokińska Z., Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu