BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wieczorek Paweł
Tytuł
Zapotrzebowanie państw Unii Europejskiej na gaz ziemny
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2007, nr 1, s. 76-87
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo energetyczne, Gospodarka paliwowo-energetyczna, Gazownictwo, Import
Energy security, Fuel and energetic economy, Gas manufacture, Import
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
W artykule przedstawiono — wykorzystując statystyki International Energy Agency oraz British Petroleum — prognozy w zakresie zapotrzebowania krajów Unii na gaz ziemny oraz wskazano źródła zaopatrzenia w ten nośnik energii. Z dostępnych danych wynika, że popyt państw UE na gaz ziemny do 2020 r. odczuwalnie wzrośnie, nawet o 40% w stosunku do poziomu z 2003 r. W przypadku Polski zapotrzebowanie na gaz również ulegnie zwiększeniu, ale w mniejszej skali i nadal krajowa energetyka bazować będzie przede wszystkim na węglu. Ponieważ produkcja własna zaspokaja jedynie ok. 1/5 łącznego zapotrzebowania państw UE na gaz (w przypadku Polski 32% w 2005 r.), Unia stoi wobec perspektywy importu coraz większych ilości gazu, w tym zwłaszcza spoza jej obszaru. Niepokój unijnych ekspertów budzi duży udział importu z Rosji w globalnym imporcie gazu, przekraczający w przypadku 9 krajów członkowskich 75% (w Polsce w 2005 r. wskaźnik ten wyniósł 65,4% lub 92%, jeśli pod uwagę weźmie się wszystkie kraje obszaru dawnego ZSRR). Dlatego wiele państw UE – w tym Polska – stoi przed potrzebą dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia w gaz ziemny, mającej zwłaszcza na celu zmniejszenie zależności od dostaw gazu z kierunku wschodniego. Służy temu budowa kolejnych połączeń sieciowych oraz terminali LNG. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bezpieczeństwo energetyczne Polski. Raport. "Bezpieczeństwo Narodowe", 1/2006, http://www.bbn.gov.pl/dokumenty/bezp_energetyczne_polski.pdf
  2. "Biuletyn Prasowy", Ministerstwo Gospodarki nr 23/2006 z 11 czerwca 2006 r.
  3. BP Statistical Review of World Energy 2006, June 2006, s. 30, http://www.bp.com
  4. S. Rychlicki, J. Siemek, Import gazu oraz analiza celowości jego wzrostu, http://www.sitg.pl/4impgaz.doc
  5. S. Rychlicki, "Energia Gigawat ", nr 1/2006, http://www.rynekgazu.pl/filez/od_gazu_nie_uwolnimy1681954361.pdf
  6. J. Wiśniewski, Gazociąg czy terminal LNG?, "Rynki Zagraniczne" z 16 lutego 2006 r.
  7. Zielona Księga KOM (2006) 105 wersja ostateczna. Bruksela, 8.03.2006
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu