BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maciąg Krystyna
Tytuł
Modelowanie przewozów pasażerskich w transporcie lotniczym
Modeling of passengers transport in air transport
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2007, nr 2, s. 1-10, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Transport pasażerski, Transport lotniczy, Analiza szeregów czasowych, Prognozowanie rozwoju transportu
Passenger transport, Air transport, Time-series analysis, Prediction of the development of transport
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
W artykule analizie poddano miesięczne dane GUS o przewozach pasażerów transportem lotniczym przez polskich przewoźników w latach 1992-2005. Do ich opisu zaproponowano cztery alternatywne modele: wahań sezonowych ze zmiennymi zerojedynkowymi, autoregresyjny model wahań sezonowych, sezonowy model ARIMA oraz wygładzania wykładniczego Wintersa. Przeprowadzono badanie adekwatności tych modeli oraz porównano je ze względu na wartość prognostyczną. Pracę kończy przedstawiona prognoza na pierwsze półrocze 2006 r., którą poddano weryfikacji. (abstrakt oryginalny)

In this paper the monthly data (based on the data of the Central Statistical Office) concerning air transport of passengers by aircrafts owned by Polish operators covering the period 1992 until 2005 are analysed. Four alternative models are taken into account for the description of this data: seasonal variations model with dummy variables, seasonal autoregressive model, seasonal ARIMA model and Winters exponential smoothing. A comparison between all these models in terms of the quality for forecasting is considered. A forecast for the first half of 2006 is presented and verified. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Box G. E. P., Jenkins G. M. (1983), Analiza szeregów czasowych. Prognozowanie i sterowanie, PWN, Warszawa
 2. Breusch T. S., Pagan A. R. (1979), A Simple Test for Heteroscedasticity and Random Coefficient Variation, Econometrica, no. 47
 3. Charemza W. W., Deadman D. F. (1997), Nowa ekonometria, PWE, Warszawa
 4. Chow G. C. (1995), Ekonometria, PWN, Warszawa
 5. Dittmann P. (1996), Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław
 6. Emiray E., Rodriguez G. (2003), Evaluating Time Series Models in Short- and Long-Term Forecasting of Canadian Air Passenger Data, Working Paper #0306E, Ottawa
 7. Jarque C. M., Bera A. K. (1987), A Test for Normality of Observations and Regression Residuals, International Statistical Review, no. 55
 8. Ljung G. M., Box G. E. P. (1978), On a measure of lack of fit in time series models, Biometrika. no. 65
 9. McLeod A. L, Li W. K. (1983), Diagnostic checking ARMA time series models using squared residual autocorrelations, Journal of Time Series Analysis, vol. 4, no. 4
 10. Milo W. (red.) (2002), Prognozowanie i symulacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 11. Piłatowska M. (2003), Modelowanie niestacjonarnych procesów ekonomicznych. Studium metodologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu