BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Swianiewicz Paweł, Łukomska Julita
Tytuł
Władze samorządowe wobec lokalnego rozwoju gospodarczego. Które polityki są skuteczne?
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2004, nr 6, s. 14-32, aneksy, bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Promocja miasta, Innowacyjność regionu, Rozwój gospodarczy regionów
Local government, City promotion, Regional innovation, Economic development of regions
Abstrakt
W artykule omówiono część rezultatów programu badawczego "Local Government and Local Economic Development. What Works and What Does Not?" finansowanego przez Local Government Initiative, Open Society Institute w Budapeszcie. Przedstawiono także test oparty na szerokiej próbie polskich miast i gmin, w którym zbadano sukcesy w promowaniu lokalnego rozwoju w Polsce, istotność czynników zewnętrznych oraz stosowanych polityk lokalnych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Atlas Metropolii Polskich, Warszawa, Unia Metropolii Polskich, 2003..
 2. Baldersheim H., Illner M., Rose L., Oflferdal A., Swianiewicz P. (1996): Local Democracy and the Process of Transformation in East-Central Europe, Westview Press, Boulder..
 3. Balderhseim H., Swianiewicz P. (2002): Mayors learning across borders: the international networks of municipalities in East-Central Europe, "Regional & Federal Studies", Vol. 12, No. l, p. 126-137.
 4. Berman N.L. (2000): Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego, Warszawa, Municipium.
 5. Bingham R.D, Meier R. (1993): Theories of Local Economic Development: Perspectives from Across the Disciplines, Newbury Park-London-New Delhi, Sage.
 6. Blakeley E. (1989): Planning Local Economic Development, London-Newbury Park-New Delhi, Sage.
 7. Bończak-Kucharczyk E., Chmura K., Herbst K. (1998): Jak wspierać lokalny rozwój gospodarczy? Warszawa, Polska Fundacja Promocji Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
 8. Chmielewski R., Kasprzyk J., Potrzebowski R. (1994): Rozwój instytucji otoczenia biznesu, CUP, Warszawa.
 9. Clark T.N. (2003): The City as an Entertainment Machine, Elsevier.
 10. Domański T. (1998): Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gmin, Warszawa, Agencja Rozwoju Komunalnego.
 11. Dziemianowicz W., Mackiewicz M, Malinowska E., Misiąg W., Tomalak M. (2000): Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, Warszawa, Polska Fundacja Promocji Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
 12. Dziemianowicz W. (1999): Inwestycje zagraniczne w gminie: jak przyciągnąć, obsłużyć i zatrzymać inwestora, Warszawa, British Know-How Fund.
 13. Dziemianowicz W., Herbst M. (2002): Rola granicy państwa w rozwoju obszarów przygranicznych - przykład Terespola, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 2/3.
 14. Fukuyama F. (1997): Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa, PWN.
 15. Gorzelak G., Jałowiecki B. (1996): Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach '95. Raport z pierwszego etapu badań, EUROREG, Uniwersytet Warszawski, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 16.
 16. Gorzelak G., Jałowiecki B. (1997): Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach '96, EUROREG, Uniwersytet Warszawski, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 18.
 17. Gorzelak G., Jałowiecki B. (1998): Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach, EUROREG, Uniwersytet Warszawski, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 25.
 18. Gorzelak G., Jałowiecki B., Herbst M., Roszkowski W. (1999a): Transformacja systemowa z perspektywy Dzierzgonia, EUROREG, Uniwersytet Warszawski.
 19. Gorzelak G., Jałowiecki B., Woodward R., Dziemianowicz W., Herbst M., Roszkowski W., Zarycki T. (1999b): Dynamics and Factors of Local Success in Poland, EUROREG, Uniwersytet Warszawski, CASE 1999.
 20. Gorzelak G. (2003): Bieda i zamożność regionów, "Studia Regionalne i Lokalne", nr l.
 21. Grabow B., Henckel D., Hollbach Gronig B. (1995): Weiche Standordfaktoren, Schriften de Deutsch Institut furUrbanistik, Stuttgart-Ber-lin-Koln.
 22. Hambleton R. (1998): Competition and Contracting in UK Local Government, (w:) N. Oatley (red.): Cities, Economic Competition and Urban Policy, Paul Chapman, London.
 23. Hambleton R. (2001): The New City Management, (w:) R. Hambleton, H, Savitch, M. Stewart (red,): Globalism and Local Democracy, Houndmiels, Palgrave.
 24. Harrison L., Huntington S.P. (2000): Kultura ma znaczenie: Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, Poznań, Zysk i s-ka.
 25. Historie sukcesu lokalnego EUROREG, Uniwersytet Warszawski, 1998.
 26. How to Make Local Development Work: Selected Practices from Europe and the CIS, Bratislava, UNDP, 2002.
 27. Hryniewicz J. (2000): Endo- i egzogenne czynniki rozwoju gospodarczego gmin i regionów, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 2.
 28. Hudson C. (1993): Against all Odds: Local Economic Development Policies and Local Government Autonomy in Sweden and Britain, University of Umea.
 29. Hull C.J., Hjern B. (1988): Helping Small Firms Grow, London-New York-Sydney, Cromm Helm.
 30. Owsiak S., Kurowski P., Stepaniuk K. (1997): Finansowe aspekty redystrybucji pieniężnych środków publicznych w przekroju przestrzennym, (w:) G. Gorzelak (red.): Przemiany polskiej przestrzeni, Warszawa, Uniwersytet Warszawski - EUROREG.
 31. Peterson P. E. (1981): City limits, University of Chicago Press.
 32. Putnam R. (1993): Making Democracy Work, Princeton University Press.
 33. Soból E. (2002): Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w woj. lubelskim, praca magisterska, Lublin, KUL - Instytut Ekonomii.
 34. Stewart M., Cousins L., Herbst K., Bończak-Kucharczyk E. (l 996): Lokalne strategie rozwoju gospodarczego, Warszawa, Brytyjski Fundusz Know-How.
 35. Swianiewicz P. (1996): Zróżnicowanie polityk finansowych władz lokalnych, Gdańsk, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 36. Swianiewicz P. (1997): Przyciąganie inwestycji jako element samorządowej polityki rozwoju ekonomicznego, "Samorząd Terytorialny", nr 12.
 37. Swianiewicz P., Dziemianowicz W. (1998): Atrakcyjność inwestycyjna miast, Gdańsk, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 38. Swianiewicz P., Dziemianowicz W. (1999): Atrakcyjność inwestycyjna miast 1999, Gdańsk, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 39. Swianiewicz P., Dziemianowicz W., Mackiewicz M. (2000): Sprawność instytucjonalna samorządów terytorialnych w Polsce - zróżnicowanie regionalne, Gdańsk, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, s. 85.
 40. Swianiewicz P. (2003): The Values of Local Democracy as Seen by Mayors in East-Central Europe, (in:) H. Baldersheim, M. Illner, H. Wollmann (eds,): Local Democracy in Post-Communist Europe, Urban Research International Series, Opladen: Leske & Budrich, Opladen, s. 263-273.
 41. Swianiewicz P., Klimska U. Mielczarek A. (2004): Nierówne koalicje: liderzy miejscy w poszukiwaniu nowych modeli zarządzania rozwojem, Warszawa, Scholar.
 42. Thompson W. (1968): A Preface to Urban Economics, Baltimore, The John Hopkins Press.
 43. Wagner D.C. (ed.) (1999): Strategie rozwoju gospodarczego miast i gmin, Warszawa, Municipium.
 44. Walzer N. (ed.) (1985): Local Economic Development: Incentives and International Trends, Boulder, Westview Press.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu