BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogalińska Dominika
Tytuł
Wykorzystanie danych ze źródeł administracyjnych w statystyce miast
Use of an administrative data source in the urban statistics
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2007, nr 2, s. 42-55
Słowa kluczowe
Miasto, Statystyka regionalna, Statystyka małych obszarów
City, Regional statistics, Small area estimates
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Wzrastająca rola miast w organizacji przestrzeni i rozwoju społeczno-gospodarczym kraju i regionów powoduje wzrost zapotrzebowania na kompleksową informację o miastach i ich otoczeniu. Badanie zapotrzebowania wśród coraz szerszego kręgu odbiorców informacji o mieście pozwoliło na określenie stopnia pokrycia informacyjnego w źródłach statystyki publicznej. Przedstawione ono zostało w kontekście wymogów do europejskiego programu Urban Audit. Regionalna statystyka przestrzenna i statystyka małych obszarów jest przedmiotem zaawansowanych prac w Centrum Statystyki Miast Urzędu Statystycznego w Poznaniu. Artykuł ten prezentuje również wstępne wyniki prac studialnych i metodologicznych prowadzonych w CSM w celu rozpoznania potrzeb informacyjnych niezbędnych do identyfikacji, delimitacji i opisu „obszarów miejskich” oraz określenia źródeł ich pozyskania. Ukazane zostały możliwości wykorzystania danych pochodzących z rejestrów administracyjnych do spełnienia wymagań trzeciej rundy programu Urban Audit, którego realizacja rozpocznie się w 2007 r. (abstrakt oryginalny)

Growing role of cities in organization of space and social-economic development of the country and regions is a reason of a growth of demand for comprehensive information on cities and their environment. The survey of needs done among users of urban information allowed to determine a level of information coverage for urban data in sources of the public statistics. It is presented in the context of the European program - Urban Audit requirements. The regional and small areas statistics is a subject of advanced works in the Urban Statistics Centre of the Statistical Office in Poznan. This paper also presents preliminary results of methodological and study works conducted in the Urban Statistics Centre aiming at improvement of information coverage for cities essential to identification, delimitation and description of "urban areas" and specification of sources of their maintenance. The possibilities of administrative registers usage to fulfil the requirements of the third round of the Urban Audit, which realization has started at the end of 2007 have been shown. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu