BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wołowiec Tomasz
Tytuł
Ulgi uznaniowe formą pomocy publicznej dla przedsiębiorstw
Źródło
Przegląd Organizacji, 2004, nr 10, s. 35-37
Słowa kluczowe
Pomoc publiczna, Ulgi podatkowe, Ordynacja podatkowa, Prawo podatkowe
Public aid, Tax incentives, Tax Code, Tax regulations
Abstrakt
Pomoc publiczna to przysporzenie, bezpośrednio lub pośrednio, przez organy udzielające korzyści finansowych określonym przedsiębiorcom, w następstwie którego uprzywilejowuje się ich w stosunku do konkurentów, przede wszystkim w drodze dokonywania na rzecz lub za tych przedsiębiorców wydatków ze środków publicznych lub pomniejszenia świadczeń należnych od nich na rzecz sektora finansów publicznych na podstawie odrębnych ustaw lub innego tytułu prawnego. Przedstawiono cele jakim służy ustawa z 30 czerwca 2000 roku o warunkach dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. nr 60, poz. 704). Omówiono jej wpływ na zobowiązania organów podatkowych. Główny nacisk położono na zagadnienie ulg uznaniowych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. "Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów", nr 3/1999.
  2. B. BRZEZIŃSKI, Podstawowe pojęcia ordynacji podatkowej, fw:] Studia nad ordynacja podatkową, Wydawnictwo TNOiK, Łódź-Toruń 1999, s. 80.
  3. B. BRZEZIŃSKI, M. KALINOWSKI, W. MORAWSKI, M. MASTERNAK, Komentarz do ordynacji podatkowej, ODDK, Gdańsk 2003, s. 49 i dalsze.
  4. A. FORNALCZYK, Jak przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej?, UOKiK, Warszawa 2003, s. 10-11.
  5. J. GŁUCHOWSKI, D. HANDOR, J. PATYK, J. SZYMAŃ-SKA, Formy zmniejszania wysokości podatków w Polsce, PWN, Warszawa 2002, s. 22-24.
  6. "Monitor Podatkowy", nr 6/1996.
  7. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 ze zm.).
  8. S. PRESNAROWICZ, Ordynacja podatkowa, [w:] Polskie prawo finansowe, Wydawnictwo KIK, Warszawa 1998, s. 235.
  9. "Przegląd Orzecznictwa Podatkowego", nr 2/1994.
  10. Ustawa z 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. nr 60, poz. 704 ze zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu