BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gójski Andrzej
Tytuł
Etapy i cele niemieckiej polityki bankowej w GG : Plany niemieckie wobec Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939-1945
Stages and objectives of the German banking policy in the Generalgouvernement (sector of German-occupied Poland not annexed to the Reich) : German plans in respect of the Generalgouvernement (1939-1945)
Źródło
Bank i Kredyt, 2004, nr 8, s. 67-75
Słowa kluczowe
Polityka gospodarcza, Bankowość, System bankowy, Historia bankowości
Economic policy, Banking, Banking system, Banking history
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Generalne Gubernatorstwo
Abstrakt
Przedmiotem zainteresowania autora jest polityka bankowa na terenie Generalnej Gubernii. Wyróżnia on następujące okresy: próby likwidacji polskich instytucji kredytowych (wrzesień-listopad 1939), wprowadzanie nowych elementów systemu bankowego i jego stopniowe uruchamianie (listopad 1939-kwiecień 1940), stabilizacja (kwiecień 1940-maj 1942), próby przejęcia polskiej bankowości przez instytucje niemieckie (maj 1942-lipiec 1943), stabilizacja (marzec 1943-sierpień 1944), załamanie (sierpień 1944-styczeń 1945).

Banks incurred significant losses as a result of military actions in the Second World War. Some authorities of credit institutions were evacuated, files and property were destroyed, financial assets, especially securities of the Polish state, were lost or lost their value. Debt collection was impossible in most cases. Bank Polski (Bank of Poland), a central institution, as a result of its evacuation was unable to fulfil its main tasks, including money issuance. As a result, payments to customers were significantly limited or even suspended. Already in the first months of occupation access of the Jewish community to bank loans was significantly limited. The banking policy in the Generalgouvernement was subordinated to general economic objectives set by the highest Reich authorities. In the initial phase of occupation the Germans planned to destroy the economy of the Generalgouvernement in order to make it dependent on the Reich. In the area of banking, this meant pressure on liquidating credit institutions. These plans concerned not only institutions regarded by the Nazis as Jewish but also to state-owned banks, which played a dominant role in the pre-war Polish banking. This policy started to be eased gradually already in November 1939. This was a result of two factors: the fiasco of peace talks, which could have resulted in establishing a "residual" Polish state, and the desire to exploit the Generalgouvernement economy as a supplement of the Reich economy. The effect of the swing in economic policy in the area of banking was the gradual opening of banks and using them for funding the occupant's activities. It was necessary to legally address problems resulting from military actions. First of all, a new central bank, the Issuing Bank in Poland, was established and from April 1940 it began the issuance of new occupation money. Also, the Office of Banking Supervision was established, the issue of pre-war deposits began to be regulated (payments to
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Archiwum Akt Nowych, zespół Bank Gospodarstwa Krajowego, t. 62, s.136.
 2. Archiwum Akt Nowych, zespół Pocztowa Kasa Oszczędności, t.5, s. 56; t. 69, ss.84-85, 89; 107-108, 113,124; t. 69, s. 104.
 3. Archiwum Akt Nowych, zespół Rząd GG, t.1295, s. 60-63, 72, 75-76, 163-164; t. 1342, s. 105-109.
 4. Archiwum Akt Nowych, zespół Wachowiakowie, t.19, s. 9; t.16, s. 4, s. 7, s. 11; t. 19, s. 10.
 5. Hitlerowskie prawo okupacyjne w Polsce. Wybór dokumentów. Poznań 1952-1958. Cz. II. Generalna Gubernia. Wybór dokumentów. Próba syntezy. Poznań 1958, s. 243-244.
 6. Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zespół Fotokopia Dziennika Hansa Franka, Tagebuch I/1939, t. 1, s. 33; Tagebuch I/1943, s. 22-23; Arbeitssitzungen 1943, s. 145-154, s. 225; Tagebuch VI/1943, s. 1225, 1328, 1410-1420; Tagebuch V/1944, s. 1, 45-46, 182-184.
 7. Z. Landau: Historia Pocztowej i Powszechnej Kasy Oszczędności. Warszawa 1992, s. 112-113; t 5, s.56; t.69, ss. 107-108, 113,124, 158.
 8. Z. Landau, J. Tomaszewski: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Historia i rozwój 1870-1970. Warszawa 1970, s. 207.
 9. Cz. Łuczak: Polityka ludnościowa i ekonomiczna III Rzeszy w latach II wojny światowej. Poznań 1982, s. 32-33.
 10. Cz. Łuczak: Polska i Polacy w drugiej wojnie światowej. W: J. Topolski: Polska. Dzieje narodu, państwa i kultury. T. V. Poznań 1993, s. 200.
 11. Cz. Madajczyk: Generalna Gubernia w planach hitlerowskich. Studia. Warszawa 1961, s. 36-50.
 12. F. Młynarski: Wspomnienia. Warszawa 1971, s. 414-415.
 13. W. Morawski: Słownik historyczny bankowości polskiej do 1939 r. Warszawa 1998, s. 186-188.
 14. F. Skalniak: Bank Emisyjny w Polsce 1939-1945. Warszawa 1966, s. 199-200.
 15. K. Skubiszewski: Pieniądz na terytorium okupowanym. Studium prawnomiędzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem polityki niemieckiej. Poznań 1960, s. 68-71.
 16. S. Wachowiak: Czasy, które przeżyłem. Warszawa 1991, s.183.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu