BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bandarzewski Kazimierz, Chmielnicki Paweł, Kisiel Wiesław
Tytuł
Aktualne spory o skargę na uchwałę rady gminy
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2004, nr 7-8, s. 26-33
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Postępowanie sądowe, Prawo administracyjne, Organy samorządu terytorialnego
Local government, Legal proceedings, Administrative law, Local government bodies
Abstrakt
W artykule omówiono tematykę związaną ze sporami dotyczącymi skargi na uchwałę rady gminy. Autorzy opisali kiedy dopuszczalność skargi wojewody na uchwałę jest objęta rozstrzygnięciem nadzorczym, jaki jest termin wniesienia skargi przez wojewodę, jakie jest uzasadnienie skargi do sądu administracyjnego przez organ nadzoru, a także jaki jest zakres skargi a jaki zakres powagi rzeczy osądzonej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. DzU z 1995 r. nr 74, poz. 368 z późn. zm.
 2. DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1590 z późn. zm., poz. 1591 z późn. zm., poz. 1592 z późn. zm.
 3. DzU z 2002 r. nr 153, poz. 1270.
 4. M. Jędrzejewska, (w:) T. Ereciński (red.): Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze, Warszawa 1997, s. 520.
 5. Z. Kmieciak: Glosa do postępowania NSA z 27 września 2002 r., III S.A. 1361/02, OSP 2003, nr 4, poz. 49.
 6. Z. Niewiadomski: Glosa do postanowienia NSA z 27 września 2002 r., III S.A. 1361/02, OSP 2003, nr 4, poz. 49.
 7. Postanowienie NSA z 7 stycznia 1999 r., S.A/Rz 2198/98, "Wspólnota" 1999, nr 47, s. 25.
 8. Postanowienie NSA z 27 września 2001 r., II S.A./Wr 2525/00, OwSS 2002, nr 2, poz. 48.
 9. Postanowienia NSA z 27 września 2002 r., III S.A. 1361/02, OSP 2003, nr 4, poz. 49.
 10. A. Szewc, T. Szewc: Uchwałodawcza działalność organów samorządu terytorialnego, Warszawa 1999, s. 49 i nast.
 11. M. Wierzbowski, A. Wiktotowska, (w:) J. Służewski (red.): Polskie prawo administracyjne, Warszawa 1995, s. 199.
 12. T. Woś: Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 1999, s. 19.
 13. Wyrok SN z 15 marca 2002 r., SN II CKN 1415/00, niepublikowany.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu